Ns. 321/16

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 321/16 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Wólce gmina Harasiuki, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 33, 374, 375, 912, 913/1, 963, 1035, 1204, 1205, 163, 164, 288/1, 308, 487, 781, 1108, 1257, 1258, 1326, 1327, 1402,położonej w Półsierakowie gmina Harasiuki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 32/2,położonej w Kuszach gmina Harasiuki, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 650, 717 dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 60.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.Sędzia:Dorota Korman-Włodarska

Rejestr zmian