ogłoszenie I Ns. 45/18

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 45/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Dudek, synu Romana i Władysławy, urodzonemu dnia 5.12.1964 r., w Nisku, zmarłemu 2.05.2013 r., w Nisku (ostatnie miejsce zamieszkania –Zarzecze). Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”  SSR D.Korman - Włodarska

 

Rejestr zmian