ogłoszenie I C. 261/16

Dnia  8.02.2018r  Sygn. akt I C.261/16  O G Ł O S Z E N I E     Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Grzegorza Zwolaka w osobie adwokata Jakuba Jagiełły, w sprawie z wniosku Deutsche Bank PBC SA w Warszawie z udziałem Stanisławy Krawiec, Tomasza Krawca, Walerii Wołoszyn, Zofii Warchoł, Heleny Delekty, Anny Czajki  o stwierdzenie nabycia spadku po Romanie Krawcu Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.   Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian