I Ns. 584/16


Dnia  26.01.2018r  Sygn. akt I Ns. 584/16 O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Józefa Fronc w osobie adwokata Jakuba Jagiełło,  w sprawie z wniosku Ewy Samek z udziałem Stanisława Fronca, Tadeusza Fronca, Józefa Fronca, Anny Fronc, Adama Fronca, Małgorzaty Piróg, Roberta Piróg, Mateusza Piróg  o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Fronc c. Walentego i Ewy, po Józefie Fronc s. Jana i Karoliny .Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia :  Dorota Korman - Włodarska

 

 

 

 

 

Rejestr zmian