ogłoszenie o kuratorze I C 490/17

Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Romana Małka z Kancelarii Notarialnej w Nisku     dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Magdaleny Brodowskiej
w sprawie z powództwa Powiatu Niżańskiego-Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

o zapłatę     
Sygn. akt I C. 490/17

          
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania .
Sędzia

 

Rejestr zmian