ogłoszenie I Ns. 274/17

sygn. akt I Ns. 274/17 dnia 28.02.2018r Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.217 złotych (osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 7859/2, 7875/2, 7901/1, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Piotra Tabaki syna Błażeja i Tekli zmarłego 1.12.1974 r., oraz spadkobiercom Anny Tabaka  córki  Andrzeja i Agnieszki zmarłej 5.03.1986 r., ostatnio stale zamieszkałych w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.          
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-  Przewodnicząca:         Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Rejestr zmian