Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I C 38/16 2018-01-17 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 439/17 2018-01-17 - 13:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 181/17 2018-01-18 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 88/15 2018-01-18 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 400/17 2018-01-18 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 77/16 2018-01-18 - 10:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 210/17 2018-01-18 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Cps 21/17 2018-01-18 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 357/17 2018-01-18 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 358/16 2018-01-18 - 13:10 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 112/16 2018-01-18 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 160/15 2018-01-18 - 14:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 228/17 2018-01-19 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 450/17 2018-01-19 - 09:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 352/17 2018-01-19 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 370/17 2018-01-19 - 11:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 240/17 2018-01-19 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 403/17 2018-01-19 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 79/17 2018-01-19 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 219/17 2018-01-19 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 331/17 2018-01-19 - 13:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 15/17 2018-01-19 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 426/17 2018-01-22 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 424/17 2018-01-22 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 423/17 2018-01-22 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 170/17 2018-01-22 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 474/17 2018-01-22 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 29/17 2018-01-22 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 417/17 2018-01-22 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 57/16 2018-01-22 - 12:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 237/17 2018-01-22 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 305/17 2018-01-25 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 87/17 2018-01-25 - 09:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 315/15 2018-01-25 - 09:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 377/17 2018-01-25 - 10:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 360/17 2018-01-25 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 1017/15 2018-01-25 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 244/17 2018-01-25 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 426/17 2018-01-26 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 222/17 2018-01-26 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 419/17 2018-01-26 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 341/17 2018-01-26 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 267/17 2018-01-26 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 175/16 2018-01-26 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 386/17 2018-01-29 - 09:00 17 Monika Zań
I C 375/16 2018-01-29 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 142/17 2018-01-29 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 86/16 2018-01-29 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 140/17 2018-01-29 - 11:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 154/17 2018-01-29 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 311/17 2018-01-29 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 11/17 2018-01-29 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 64/17 2018-01-29 - 13:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 371/15 2018-01-29 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 608/16 2018-01-30 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 332/16 2018-01-30 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I C 400/17 2018-01-30 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 372/17 2018-02-02 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 968/15 2018-02-02 - 08:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 152/17 2018-02-02 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 336/17 2018-02-02 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 302/17 2018-02-02 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 447/17 2018-02-02 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 576/16 2018-02-02 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Cps 25/17 2018-02-02 - 14:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 441/17 2018-02-06 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 309/17 2018-02-06 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 291/15 2018-02-06 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I C 189/17 2018-02-06 - 13:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 438/17 2018-02-06 - 13:30 19 Anna Lipiarz
I Co 35/16 2018-02-06 - 14:00 19 Anna Lipiarz
I C 109/17 2018-02-09 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 609/16 2018-02-09 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 462/17 2018-02-09 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 377/17 2018-02-09 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 329/16 2018-02-09 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 225/17 2018-02-09 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 217/17 2018-02-09 - 13:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 472/17 2018-02-09 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 343/16 2018-02-09 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 13/18 2018-02-09 - 14:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 181/17 2018-02-12 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 185/17 2018-02-12 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 207/17 2018-02-12 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 455/17 2018-02-13 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 208/16 2018-02-13 - 10:00 19 Elżbieta Skrzypak
I C 205/17 2018-02-13 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 50/17 2018-02-13 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 32/17 2018-02-13 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 288/17 2018-02-13 - 13:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 218/16 2018-02-13 - 13:40 19 Anna Lipiarz
I C 117/16 2018-02-15 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 471/15 2018-02-15 - 09:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 182/17 2018-02-15 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 365/17 2018-02-15 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 330/17 2018-02-16 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 332/17 2018-02-16 - 08:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 470/17 2018-02-16 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 1005/15 2018-02-16 - 09:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 307/17 2018-02-16 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 212/17 2018-02-16 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 432/17 2018-02-16 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 17/17 2018-02-19 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 185/17 2018-02-19 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 207/17 2018-02-19 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 340/17 2018-02-19 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 337/17 2018-02-19 - 12:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 787/15 2018-02-19 - 12:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 547/16 2018-02-19 - 13:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 714/15 2018-02-19 - 14:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 304/17 2018-02-22 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 440/17 2018-02-22 - 09:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 359/16 2018-02-22 - 09:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 169/17 2018-02-22 - 10:10 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 62/16 2018-02-22 - 10:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 97/16 2018-02-22 - 11:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 28/15 2018-02-22 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 392/17 2018-02-22 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 209/16 2018-02-23 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 263/17 2018-02-23 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 21/15 2018-02-23 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 518/16 2018-02-23 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 446/17 2018-02-26 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 397/17 2018-02-26 - 09:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 591/16 2018-02-26 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 448/17 2018-02-26 - 10:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 14/18 2018-02-26 - 10:30 17 Monika Zań
I Ns 354/17 2018-02-26 - 10:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 424/17 2018-02-26 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 444/17 2018-02-26 - 11:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 300/16 2018-02-26 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 355/16 2018-02-26 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 178/17 2018-02-27 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 342/17 2018-02-28 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 249/17 2018-02-28 - 08:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 11/18 2018-02-28 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 1/18 2018-02-28 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 385/17 2018-02-28 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 1/15 2018-02-28 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 271/17 2018-03-01 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 458/17 2018-03-01 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 356/16 2018-03-01 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 402/17 2018-03-01 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 105/17 2018-03-01 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 435/16 2018-03-01 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 343/17 2018-03-02 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 349/17 2018-03-05 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 137/17 2018-03-05 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 211/15 2018-03-05 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 974/15 2018-03-05 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 407/15 2018-03-05 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 292/15 2018-03-05 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 485/17 2018-03-06 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 388/17 2018-03-06 - 09:50 19 Anna Lipiarz
I Ns 308/17 2018-03-06 - 10:50 19 Anna Lipiarz
I Ns 178/17 2018-03-06 - 12:20 19 Anna Lipiarz
I Ns 250/17 2018-03-06 - 13:20 19 Anna Lipiarz
I Ns 287/17 2018-03-08 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 454/17 2018-03-08 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 107/17 2018-03-08 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 212/17 2018-03-09 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 492/17 2018-03-12 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 479/17 2018-03-12 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 480/17 2018-03-12 - 09:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 470/17 2018-03-12 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 477/17 2018-03-12 - 10:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 450/17 2018-03-12 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 476/17 2018-03-12 - 12:05 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 488/17 2018-03-12 - 12:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 155/17 2018-03-12 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 282/17 2018-03-12 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 297/17 2018-03-12 - 13:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 460/17 2018-03-12 - 13:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 269/16 2018-03-12 - 14:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 8/17 2018-03-15 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 391/17 2018-03-15 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 142/15 2018-03-15 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 338/16 2018-03-15 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 385/16 2018-03-15 - 12:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 449/17 2018-03-15 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 395/17 2018-03-20 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 402/17 2018-04-06 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 453/17 2018-04-11 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 417/17 2018-04-12 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 923/15 2018-04-12 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 407/17 2018-04-16 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 413/17 2018-04-27 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 338/17 2018-07-17 - 09:00 19 Anna Lipiarz


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 166/17 2018-01-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 335/17 2018-01-17 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 291/17 2018-01-17 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1600/17 2018-01-17 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 400/17 2018-01-17 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 365/17 2018-01-17 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 467/16 2018-01-17 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 31/18 2018-01-17 - 14:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1574/17 2018-01-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 597/17 2018-01-19 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1580/17 2018-01-19 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1582/17 2018-01-19 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1584/17 2018-01-19 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 607/17 2018-01-19 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1586/17 2018-01-19 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1590/17 2018-01-19 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1592/17 2018-01-19 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 408/17 2018-01-19 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1594/17 2018-01-19 - 11:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 392/17 2018-01-19 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1604/17 2018-01-19 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1610/17 2018-01-19 - 12:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1680/17 2018-01-19 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 458/17 2018-01-22 - 08:30 216 Grażyna Pizoń
II K 340/17 2018-01-22 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 628/17 2018-01-22 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 104/17 2018-01-22 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 629/17 2018-01-22 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 649/17 2018-01-22 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1572/17 2018-01-22 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 438/17 2018-01-22 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 437/17 2018-01-22 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 53/17 2018-01-23 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 230/17 2018-01-23 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 220/17 2018-01-23 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 447/17 2018-01-24 - 08:30 216 Grażyna Pizoń
II K 412/17 2018-01-24 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2018-01-24 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 43/17 2018-01-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 414/17 2018-01-24 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 376/16 2018-01-24 - 11:00 217 Dorota Blajer
II W 382/17 2018-01-24 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 448/17 2018-01-24 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 303/17 2018-01-24 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 449/17 2018-01-24 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1543/17 2018-01-25 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1541/17 2018-01-25 - 09:15 217 Dorota Blajer
II Ko 1521/17 2018-01-25 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1575/17 2018-01-25 - 09:45 217 Dorota Blajer
II Ko 1313/17 2018-01-25 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1593/17 2018-01-25 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1596/17 2018-01-25 - 10:45 217 Dorota Blajer
II W 443/16 2018-01-25 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1081/17 2018-01-25 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 985/17 2018-01-25 - 13:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1203/17 2018-01-25 - 13:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1305/17 2018-01-25 - 13:45 217 Dorota Blajer
II W 410/17 2018-01-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 429/17 2018-01-26 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 420/17 2018-01-26 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 630/17 2018-01-26 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1448/17 2018-01-26 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1679/17 2018-01-26 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 241/17 2018-01-30 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 296/17 2018-01-31 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1605/17 2018-02-01 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1613/17 2018-02-01 - 09:15 217 Dorota Blajer
II K 371/17 2018-02-01 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1645/17 2018-02-01 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1576/17 2018-02-01 - 09:45 217 Dorota Blajer
II Ko 1581/17 2018-02-01 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1403/17 2018-02-01 - 10:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1636/17 2018-02-01 - 10:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1585/17 2018-02-01 - 10:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1673/17 2018-02-01 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1711/17 2018-02-01 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1171/17 2018-02-01 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Kp 231/17 2018-02-05 - 11:30 217 Dorota Blajer
II K 479/17 2018-02-07 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 379/17 2018-02-07 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 253/17 2018-02-08 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 351/17 2018-02-08 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 459/17 2018-02-09 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 457/17 2018-02-09 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 468/17 2018-02-09 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1709/17 2018-02-12 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1708/17 2018-02-12 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1707/17 2018-02-12 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1689/17 2018-02-12 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1688/17 2018-02-12 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1687/17 2018-02-12 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1719/17 2018-02-12 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 1/18 2018-02-12 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 11/18 2018-02-12 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 1/18 2018-02-12 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 210/17 2018-02-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 478/17 2018-02-14 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 477/17 2018-02-14 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 200/17 2018-02-14 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 360/17 2018-02-16 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 26/17 2018-02-16 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 460/17 2018-02-16 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 432/17 2018-02-16 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 459/16 2018-02-16 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1724/17 2018-02-16 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 9/15 2018-02-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 469/17 2018-02-19 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 366/17 2018-02-19 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 467/17 2018-02-19 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 242/17 2018-02-19 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 325/16 2018-02-19 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 445/17 2018-02-20 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 411/17 2018-02-20 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1715/17 2018-02-20 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 5/18 2018-02-20 - 13:20 217 Dorota Blajer
II K 434/17 2018-02-21 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 240/17 2018-02-21 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 442/17 2018-02-21 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 364/17 2018-02-21 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 436/17 2018-02-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 440/17 2018-02-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 446/17 2018-02-23 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 444/17 2018-02-23 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 450/17 2018-02-23 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 384/17 2018-02-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 4/18 2018-02-26 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 2/18 2018-02-26 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 5/18 2018-02-26 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 220/17 2018-02-27 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 370/17 2018-02-27 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1684/17 2018-02-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1690/17 2018-02-28 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1692/17 2018-02-28 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1704/17 2018-02-28 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1712/17 2018-02-28 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1714/17 2018-02-28 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 452/17 2018-02-28 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 454/17 2018-02-28 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 674/17 2018-02-28 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 462/17 2018-03-02 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 32/17 2018-03-02 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 464/17 2018-03-02 - 09:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 466/17 2018-03-02 - 10:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 470/17 2018-03-02 - 10:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 410/17 2018-03-02 - 11:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 424/17 2018-03-02 - 11:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 474/17 2018-03-02 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 226/17 2018-03-02 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 322/16 2018-03-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 10/18 2018-03-06 - 11:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 234/17 2018-03-06 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 472/17 2018-03-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 480/17 2018-03-07 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 2/18 2018-03-07 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 1/18 2018-03-09 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 11/18 2018-03-09 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 594/17 2018-03-09 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 630/17 2018-03-09 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 4/18 2018-03-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 30/18 2018-03-14 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 6/18 2018-03-14 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 247/17 2018-01-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 145/17 2018-01-17 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 64/17 2018-01-17 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nkd 66/17 2018-01-17 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 289/17 2018-01-17 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 290/17 2018-01-17 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 287/17 2018-01-17 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 152/17 2018-01-17 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 309/17 2018-01-17 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 283/17 2018-01-24 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 282/17 2018-01-24 - 09:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 310/17 2018-01-24 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 137/17 2018-01-24 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III RC 116/17 2018-01-24 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 114/17 2018-01-24 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 144/17 2018-01-24 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 314/17 2018-01-24 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 139/17 2018-01-24 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 276/17 2018-01-24 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 277/17 2018-01-24 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 335/17 2018-01-24 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 354/17 2018-01-24 - 14:20 219 Anna Lipiarz
III Nkd 82/17 2018-01-25 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 285/17 2018-01-25 - 09:40 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 83/16 2018-01-25 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 293/17 2018-01-25 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 234/17 2018-01-25 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 219/17 2018-01-25 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 126/17 2018-01-25 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 340/17 2018-01-26 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 223/17 2018-01-26 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 339/17 2018-01-26 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 315/17 2018-01-26 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 214/16 2018-01-26 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 334/17 2018-01-26 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 337/17 2018-01-26 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 77/17 2018-01-26 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 229/17 2018-01-26 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 272/17 2018-01-26 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RC 56/17 2018-01-26 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 271/17 2018-01-26 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 33/17 2018-01-26 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 122/17 2018-01-30 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 163/17 2018-01-30 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 291/17 2018-01-30 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 100/17 2018-01-30 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 187/17 2018-01-30 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 60/17 2018-01-30 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 133/17 2018-01-31 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 229/17 2018-01-31 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 36/17 2018-01-31 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 132/17 2018-01-31 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 220/17 2018-01-31 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RC 165/17 2018-01-31 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 275/17 2018-01-31 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 328/17 2018-01-31 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 275/17 2018-01-31 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 290/17 2018-02-01 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 2/18 2018-02-01 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 86/17 2018-02-01 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 85/17 2018-02-01 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 70/15 2018-02-01 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 43/15 2018-02-01 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 355/17 2018-02-05 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 176/17 2018-02-05 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 178/17 2018-02-05 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 170/17 2018-02-05 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 179/17 2018-02-05 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 296/17 2018-02-05 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 295/17 2018-02-05 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 292/17 2018-02-05 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 185/17 2018-02-06 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 353/17 2018-02-06 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 4/18 2018-02-06 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 3/18 2018-02-06 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 242/17 2018-02-06 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 356/17 2018-02-06 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 265/17 2018-02-06 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 278/17 2018-02-07 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 276/17 2018-02-07 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 277/17 2018-02-07 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 326/17 2018-02-07 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 324/17 2018-02-07 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 323/17 2018-02-07 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RC 120/17 2018-02-07 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 342/17 2018-02-07 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 6/18 2018-02-07 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 279/17 2018-02-09 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 281/17 2018-02-09 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 79/17 2018-02-09 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 80/17 2018-02-09 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 300/17 2018-02-09 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 168/17 2018-02-09 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 292/17 2018-02-09 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 59/17 2018-02-14 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 7/18 2018-02-14 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 303/17 2018-02-14 - 09:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 2/18 2018-02-14 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 167/17 2018-02-14 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 169/17 2018-02-14 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 149/17 2018-02-14 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 153/17 2018-02-14 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 174/17 2018-02-14 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 338/17 2018-02-14 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RC 1/18 2018-02-14 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RC 155/17 2018-02-15 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 345/17 2018-02-15 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 346/17 2018-02-15 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 347/17 2018-02-15 - 11:25 110 Ewa Kopczyńska
III RC 4/18 2018-02-15 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Cps 3/18 2018-02-15 - 13:40 110 Ewa Kopczyńska
III RC 2/18 2018-02-20 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 9/18 2018-02-20 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 8/18 2018-02-20 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 17/18 2018-02-20 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 256/17 2018-02-20 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 75/17 2018-02-20 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 307/17 2018-02-20 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 160/17 2018-02-27 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 273/17 2018-02-27 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 170/17 2018-02-27 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 143/17 2018-02-27 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 180/17 2018-02-27 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 319/17 2018-02-27 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RC 181/17 2018-02-27 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 183/17 2018-02-28 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 83/17 2018-02-28 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 147/17 2018-02-28 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 146/17 2018-02-28 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 289/17 2018-02-28 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 341/17 2018-02-28 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 287/17 2018-02-28 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RC 177/17 2018-03-02 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 281/17 2018-03-02 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 297/17 2018-03-02 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 296/17 2018-03-02 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RC 185/17 2018-03-02 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 286/17 2018-03-02 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 295/17 2018-03-02 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 182/17 2018-03-02 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RC 173/17 2018-03-07 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 348/17 2018-03-07 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 238/17 2018-03-07 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 301/17 2018-03-07 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nkd 87/17 2018-03-07 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 350/17 2018-03-07 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 88/17 2018-03-09 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 94/16 2018-03-14 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 351/17 2018-03-14 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 298/17 2018-03-14 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 235/17 2018-03-14 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 273/17 2018-03-14 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 274/17 2018-03-14 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 302/17 2018-03-14 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 1/18 2018-03-14 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RC 186/17 2018-03-16 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 184/17 2018-03-16 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 311/17 2018-03-16 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 189/17 2018-03-16 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 3/18 2018-03-16 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 59/17 2018-03-21 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 138/17 2018-03-21 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 84/17 2018-03-21 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 303/17 2018-03-21 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 188/17 2018-03-21 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 267/17 2018-03-21 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 349/17 2018-03-21 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nkd 4/18 2018-03-28 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 144/17 2018-03-28 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/17 2018-03-28 - 10:40 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2018-01-17 23:02:03

Rejestr zmian