Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 138/18 2018-11-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2018-11-19 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1140/18 2018-11-19 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 160/18 2018-11-19 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 36/18 2018-11-20 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1453/18 2018-11-21 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 302/18 2018-11-21 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 393/18 2018-11-21 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1456/18 2018-11-21 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 220/18 2018-11-21 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 477/18 2018-11-21 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 257/18 2018-11-21 - 11:00 217 Dorota Blajer
II W 488/18 2018-11-21 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 217/18 2018-11-21 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 376/16 2018-11-21 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 53/17 2018-11-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1398/18 2018-11-22 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1399/18 2018-11-22 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1403/18 2018-11-22 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 309/18 2018-11-23 - 08:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1097/18 2018-11-23 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1098/18 2018-11-23 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1415/18 2018-11-23 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1400/18 2018-11-23 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1405/18 2018-11-23 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1404/18 2018-11-23 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1406/18 2018-11-23 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1409/18 2018-11-23 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1412/18 2018-11-23 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1410/18 2018-11-23 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II W 492/18 2018-11-26 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 501/18 2018-11-26 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1455/18 2018-11-26 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 314/18 2018-11-26 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1462/18 2018-11-26 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1466/18 2018-11-26 - 12:45 216 Grażyna Pizoń
II Kp 201/18 2018-11-26 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Kop 13/18 2018-11-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 220/18 2018-11-27 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 191/18 2018-11-27 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 198/18 2018-11-27 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1443/18 2018-11-27 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1379/18 2018-11-27 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1364/18 2018-11-27 - 12:45 217 Dorota Blajer
II Kp 194/18 2018-11-27 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1124/18 2018-11-27 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1373/18 2018-11-27 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1369/18 2018-11-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 307/18 2018-11-28 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1370/18 2018-11-28 - 09:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1371/18 2018-11-28 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 104/17 2018-11-28 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 64/16 2018-11-28 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 275/18 2018-11-28 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 306/18 2018-11-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 312/18 2018-11-29 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 340/18 2018-11-29 - 09:45 217 Dorota Blajer
II K 322/18 2018-11-29 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 324/18 2018-11-29 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 338/18 2018-11-29 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1362/18 2018-11-29 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1442/18 2018-11-29 - 11:15 217 Dorota Blajer
II Ko 1439/18 2018-11-29 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1440/18 2018-11-29 - 11:45 217 Dorota Blajer
II Ko 1463/18 2018-11-29 - 11:45 217 Dorota Blajer
II K 332/18 2018-11-29 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1396/18 2018-11-30 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 341/18 2018-11-30 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1397/18 2018-11-30 - 09:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1401/18 2018-11-30 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 337/18 2018-11-30 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1402/18 2018-11-30 - 09:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1407/18 2018-11-30 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 336/18 2018-11-30 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1411/18 2018-11-30 - 10:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 333/18 2018-11-30 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 195/18 2018-11-30 - 10:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 335/18 2018-11-30 - 11:00 216 Dorota Blajer
II K 197/18 2018-11-30 - 11:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1393/18 2018-11-30 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 85/18 2018-11-30 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 344/18 2018-11-30 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 247/18 2018-11-30 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1498/18 2018-11-30 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1277/18 2018-11-30 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 256/18 2018-12-03 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2018-12-03 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 342/18 2018-12-03 - 11:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 273/18 2018-12-03 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 192/18 2018-12-03 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 493/18 2018-12-05 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 464/18 2018-12-05 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 209/18 2018-12-05 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 506/18 2018-12-05 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1535/18 2018-12-05 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 310/18 2018-12-05 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 16/15 2018-12-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 315/18 2018-12-07 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 128/17 2018-12-07 - 11:00 217 Ewa Kopczyńska
II W 514/18 2018-12-07 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1491/18 2018-12-07 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1533/18 2018-12-07 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1110/18 2018-12-07 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 168/18 2018-12-10 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2018-12-10 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 338/17 2018-12-10 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 190/18 2018-12-10 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 190/18 2018-12-11 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 328/18 2018-12-12 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1515/18 2018-12-14 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1269/18 2018-12-14 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1273/18 2018-12-14 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1363/18 2018-12-14 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1372/18 2018-12-14 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1374/18 2018-12-14 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 303/18 2018-12-14 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II W 490/18 2018-12-14 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1375/18 2018-12-14 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1531/18 2018-12-14 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II W 321/18 2018-12-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 400/18 2018-12-17 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 516/18 2018-12-17 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 318/18 2018-12-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 329/18 2018-12-19 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 330/18 2018-12-19 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 331/18 2018-12-19 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 334/18 2018-12-19 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 339/18 2018-12-19 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1457/18 2018-12-19 - 11:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1467/18 2018-12-19 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1481/18 2018-12-19 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1510/18 2018-12-19 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1429/18 2018-12-19 - 12:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 94/18 2019-01-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 299/18 2019-01-07 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 304/18 2018-11-20 - 08:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 168/18 2018-11-20 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 227/18 2018-11-20 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 249/18 2018-11-20 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 306/17 2018-11-20 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 176/18 2018-11-20 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 175/18 2018-11-20 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 273/18 2018-11-20 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 277/18 2018-11-20 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 302/18 2018-11-20 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 303/18 2018-11-20 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 278/15 2018-11-21 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 161/18 2018-11-21 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 149/18 2018-11-21 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 11/18 2018-11-21 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 231/18 2018-11-21 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 284/18 2018-11-21 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 230/18 2018-11-21 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 88/18 2018-11-21 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 205/18 2018-11-22 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 248/18 2018-11-22 - 09:40 110 Ewa Kopczyńska
III RC 94/18 2018-11-22 - 10:10 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 221/18 2018-11-22 - 10:50 110 Ewa Kopczyńska
III RC 102/18 2018-11-22 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 140/18 2018-11-22 - 12:20 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 210/18 2018-11-22 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 72/18 2018-11-23 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 84/17 2018-11-23 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 119/18 2018-11-23 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 107/18 2018-11-23 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 299/18 2018-11-23 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RC 95/18 2018-11-27 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 255/18 2018-11-27 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 81/18 2018-11-27 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 224/18 2018-11-27 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 121/18 2018-11-28 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 298/18 2018-11-28 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 127/18 2018-11-28 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 300/18 2018-11-28 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 247/18 2018-11-28 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 301/18 2018-11-28 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 252/18 2018-11-28 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 204/18 2018-11-29 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 106/18 2018-11-29 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 78/18 2018-11-29 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 218/18 2018-11-29 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 190/18 2018-11-29 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 206/18 2018-11-29 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 129/18 2018-11-29 - 13:10 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 206/18 2018-11-30 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 289/18 2018-11-30 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 291/18 2018-11-30 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 63/18 2018-11-30 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 293/18 2018-11-30 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 294/18 2018-11-30 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 295/18 2018-11-30 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 234/18 2018-11-30 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 296/18 2018-11-30 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 297/18 2018-11-30 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 240/18 2018-11-30 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 82/18 2018-12-04 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 81/18 2018-12-04 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 80/18 2018-12-04 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 253/18 2018-12-04 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 310/18 2018-12-04 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 56/18 2018-12-05 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 76/18 2018-12-05 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 290/18 2018-12-05 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 235/18 2018-12-05 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 242/18 2018-12-05 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 160/18 2018-12-05 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 39/18 2018-12-07 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 246/18 2018-12-07 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 244/18 2018-12-07 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 243/18 2018-12-07 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 79/18 2018-12-07 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 249/18 2018-12-12 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 250/18 2018-12-12 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 251/18 2018-12-12 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 286/18 2018-12-12 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 256/18 2018-12-12 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 287/18 2018-12-12 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 306/18 2018-12-12 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 292/18 2018-12-19 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 266/18 2018-12-19 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 267/18 2018-12-19 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RC 128/18 2018-12-19 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 263/18 2018-12-19 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 85/18 2018-12-19 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/18 2018-12-19 - 14:00 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2018-11-18 02:27:04

Rejestr zmian