Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.




Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 52/17 2017-10-26 - 08:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 45/17 2017-10-26 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 167/17 2017-10-26 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 36/15 2017-10-26 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 291/17 2017-10-26 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 292/17 2017-10-26 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 293/17 2017-10-26 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 294/17 2017-10-26 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 235/17 2017-10-26 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 245/17 2017-10-26 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 278/17 2017-10-26 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 272/17 2017-10-26 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 173/17 2017-10-26 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 78/17 2017-10-27 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 183/16 2017-10-27 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 74/15 2017-10-27 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 372/17 2017-10-27 - 10:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 249/16 2017-10-27 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 172/17 2017-10-27 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 166/17 2017-10-27 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 359/17 2017-10-27 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 302/17 2017-10-27 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 327/17 2017-10-27 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 165/17 2017-10-27 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 377/16 2017-10-30 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 358/16 2017-10-30 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 288/17 2017-10-30 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 281/17 2017-10-30 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 296/17 2017-10-30 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 177/17 2017-10-30 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 275/17 2017-10-30 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 107/17 2017-10-30 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 300/16 2017-10-30 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 371/15 2017-10-30 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 274/17 2017-10-30 - 14:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 219/17 2017-11-03 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 267/15 2017-11-03 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 318/17 2017-11-03 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 374/17 2017-11-03 - 09:30 19 Anna Lipiarz
I C 143/16 2017-11-03 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 242/17 2017-11-03 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 358/17 2017-11-03 - 11:30 19 Anna Lipiarz
I C 127/17 2017-11-03 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 368/17 2017-11-03 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 290/17 2017-11-03 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 202/17 2017-11-03 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 378/17 2017-11-03 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 118/17 2017-11-03 - 13:00 19 Anna Lipiarz
I C 173/16 2017-11-03 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 23/17 2017-11-03 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 451/16 2017-11-06 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 81/17 2017-11-06 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 721/15 2017-11-06 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Cps 20/17 2017-11-06 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 247/17 2017-11-06 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 277/17 2017-11-06 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 28/15 2017-11-06 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 383/17 2017-11-08 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 235/17 2017-11-08 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 562/16 2017-11-08 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 130/17 2017-11-08 - 09:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 255/17 2017-11-08 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 306/17 2017-11-08 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 150/17 2017-11-08 - 11:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 305/17 2017-11-08 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 122/17 2017-11-08 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 126/17 2017-11-08 - 12:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 568/16 2017-11-08 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 522/16 2017-11-08 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 258/17 2017-11-08 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 307/17 2017-11-08 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 230/17 2017-11-08 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 264/17 2017-11-08 - 14:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 142/17 2017-11-08 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 252/17 2017-11-09 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 354/17 2017-11-09 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 366/16 2017-11-09 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 234/17 2017-11-09 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 758/15 2017-11-09 - 09:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 205/17 2017-11-09 - 10:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 303/17 2017-11-09 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 569/16 2017-11-09 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 34/17 2017-11-09 - 11:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 471/15 2017-11-09 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 102/17 2017-11-09 - 12:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 186/17 2017-11-09 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 385/16 2017-11-09 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 176/17 2017-11-09 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 32/17 2017-11-09 - 13:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 356/16 2017-11-09 - 14:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 379/17 2017-11-09 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 591/16 2017-11-13 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 349/17 2017-11-13 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 557/16 2017-11-13 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 137/17 2017-11-13 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 444/16 2017-11-13 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 177/17 2017-11-13 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 184/17 2017-11-13 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 221/17 2017-11-13 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 107/17 2017-11-13 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 158/16 2017-11-13 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 381/17 2017-11-14 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 382/17 2017-11-14 - 09:30 19 Anna Lipiarz
I C 400/17 2017-11-14 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 145/17 2017-11-14 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 535/16 2017-11-14 - 13:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 322/17 2017-11-15 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 386/17 2017-11-15 - 11:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 160/17 2017-11-15 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 343/17 2017-11-15 - 13:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 266/17 2017-11-15 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 63/16 2017-11-16 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 244/17 2017-11-16 - 09:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 180/17 2017-11-16 - 10:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 225/17 2017-11-16 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 309/17 2017-11-16 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 344/17 2017-11-16 - 13:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Cps 14/17 2017-11-16 - 14:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 109/16 2017-11-17 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 359/16 2017-11-17 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Cps 21/17 2017-11-17 - 09:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 369/17 2017-11-17 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 284/17 2017-11-17 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 364/17 2017-11-17 - 10:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 100/17 2017-11-17 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 366/17 2017-11-17 - 10:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 361/17 2017-11-17 - 11:10 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 368/17 2017-11-17 - 11:35 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 296/15 2017-11-17 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 367/17 2017-11-17 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 363/17 2017-11-17 - 12:25 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 362/17 2017-11-17 - 12:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 447/15 2017-11-17 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 360/17 2017-11-17 - 13:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 265/17 2017-11-17 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 316/17 2017-11-17 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 180/17 2017-11-20 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 387/16 2017-11-20 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 167/17 2017-11-20 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 171/17 2017-11-20 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 47/17 2017-11-20 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 27/15 2017-11-20 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 301/15 2017-11-21 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 219/15 2017-11-21 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I C 313/17 2017-11-21 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 178/17 2017-11-21 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I C 298/17 2017-11-21 - 13:00 19 Anna Lipiarz
I C 241/16 2017-11-21 - 13:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 316/17 2017-11-22 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Cps 12/17 2017-11-22 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Cps 15/17 2017-11-22 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 109/17 2017-11-22 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 211/17 2017-11-23 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 147/17 2017-11-23 - 09:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 165/17 2017-11-23 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 707/15 2017-11-23 - 11:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 714/15 2017-11-23 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 884/15 2017-11-23 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 315/15 2017-11-23 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 118/17 2017-11-24 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 231/16 2017-11-24 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 191/17 2017-11-24 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 286/17 2017-11-24 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 291/17 2017-11-24 - 09:35 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 357/17 2017-11-24 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 337/17 2017-11-24 - 10:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 341/17 2017-11-24 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 325/17 2017-11-24 - 10:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 315/17 2017-11-24 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 307/17 2017-11-24 - 11:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 265/17 2017-11-24 - 11:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 141/17 2017-11-24 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 249/17 2017-11-24 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 354/16 2017-11-24 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 384/16 2017-11-24 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 322/17 2017-11-24 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 42/17 2017-11-24 - 13:10 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 258/17 2017-11-24 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 246/17 2017-11-27 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 214/17 2017-11-27 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 194/17 2017-11-27 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 111/17 2017-11-27 - 11:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 923/15 2017-11-27 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 358/16 2017-11-27 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 134/17 2017-11-27 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 484/16 2017-11-27 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 237/17 2017-11-30 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 295/17 2017-11-30 - 09:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 10/15 2017-11-30 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 16/15 2017-11-30 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 365/17 2017-11-30 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 270/17 2017-11-30 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 91/17 2017-11-30 - 13:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 112/16 2017-11-30 - 14:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 253/17 2017-12-01 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 344/17 2017-12-01 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 377/17 2017-12-01 - 09:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 324/16 2017-12-01 - 09:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 266/17 2017-12-01 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 435/16 2017-12-01 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 331/17 2017-12-01 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 250/17 2017-12-01 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 15/17 2017-12-01 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 259/16 2017-12-01 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 22/17 2017-12-01 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 219/17 2017-12-01 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 324/17 2017-12-04 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 360/17 2017-12-04 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 15/17 2017-12-04 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 161/17 2017-12-04 - 10:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 158/17 2017-12-04 - 11:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 58/15 2017-12-04 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 1017/15 2017-12-04 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 881/15 2017-12-04 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 338/17 2017-12-05 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Co 35/16 2017-12-05 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I Co 72/17 2017-12-05 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Co 145/17 2017-12-05 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 150/17 2017-12-05 - 11:50 19 Anna Lipiarz
I C 205/17 2017-12-05 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 321/16 2017-12-07 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 614/16 2017-12-07 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 547/16 2017-12-07 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 581/16 2017-12-07 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 66/15 2017-12-07 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 57/15 2017-12-07 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 190/17 2017-12-08 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 187/17 2017-12-08 - 08:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 90/17 2017-12-08 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 300/17 2017-12-08 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 379/17 2017-12-08 - 09:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 378/17 2017-12-08 - 09:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 124/17 2017-12-08 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 62/16 2017-12-08 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 376/16 2017-12-08 - 10:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 182/17 2017-12-08 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 48/17 2017-12-08 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 86/16 2017-12-08 - 11:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 110/17 2017-12-08 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 120/17 2017-12-08 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 182/17 2017-12-08 - 12:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 58/17 2017-12-08 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 364/16 2017-12-08 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 295/16 2017-12-08 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 50/17 2017-12-12 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 1012/15 2017-12-12 - 09:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 32/17 2017-12-12 - 10:10 19 Anna Lipiarz
I Ns 388/17 2017-12-12 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I C 122/17 2017-12-12 - 11:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 218/16 2017-12-12 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I C 88/15 2017-12-14 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 611/16 2017-12-14 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 166/15 2017-12-14 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 142/15 2017-12-14 - 11:35 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 241/16 2017-12-14 - 12:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 170/17 2017-12-14 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 85/17 2017-12-14 - 13:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 56/15 2017-12-14 - 14:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 252/17 2017-12-15 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 11/17 2017-12-15 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 311/17 2017-12-15 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 588/16 2017-12-15 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 97/16 2017-12-21 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 711/15 2017-12-21 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 57/17 2017-12-21 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 501/16 2017-12-21 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 231/17 2017-12-21 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 261/17 2017-12-21 - 11:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 373/17 2017-12-22 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 105/17 2017-12-28 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 82/16 2017-12-28 - 09:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 236/17 2017-12-29 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 306/17 2017-12-29 - 08:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 310/17 2017-12-29 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 269/17 2017-12-29 - 09:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 225/17 2017-12-29 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 174/17 2017-12-29 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 17/17 2018-01-04 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 64/17 2018-01-04 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 232/17 2018-01-04 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 38/16 2018-01-04 - 14:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 545/15 2018-01-09 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 198/16 2018-01-11 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 384/17 2018-01-11 - 09:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 181/17 2018-02-12 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 185/17 2018-02-12 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 207/17 2018-02-12 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 330/17 2018-02-16 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 342/17 2018-02-28 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II Ko 1237/17 2017-10-24 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 216/17 2017-10-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 178/17 2017-10-24 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 146/17 2017-10-24 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 123/17 2017-10-24 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 285/16 2017-10-24 - 14:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1040/17 2017-10-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1042/17 2017-10-25 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 405/16 2017-10-25 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1074/17 2017-10-25 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1112/17 2017-10-25 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1114/17 2017-10-25 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 146/17 2017-10-25 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1172/17 2017-10-25 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 250/17 2017-10-25 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 155/17 2017-10-25 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 435/17 2017-10-26 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1075/17 2017-10-26 - 09:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1076/17 2017-10-26 - 09:40 217 Dorota Blajer
II Ko 996/17 2017-10-26 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1081/17 2017-10-26 - 10:20 217 Dorota Blajer
II Ko 981/17 2017-10-26 - 10:40 217 Dorota Blajer
II Ko 983/17 2017-10-26 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1083/17 2017-10-26 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 645/17 2017-10-26 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Ko 881/17 2017-10-26 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1238/17 2017-10-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1239/17 2017-10-27 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II K 4/15 2017-10-27 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 307/17 2017-10-27 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 309/17 2017-10-27 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 308/17 2017-10-27 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 6/15 2017-10-27 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1257/17 2017-10-27 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1247/17 2017-10-27 - 13:45 216 Grażyna Pizoń
II K 337/17 2017-10-30 - 08:30 216 Grażyna Pizoń
II K 194/17 2017-10-30 - 08:30 217 Paweł Mazurkiewicz
II K 149/17 2017-10-30 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1279/17 2017-10-30 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1278/17 2017-10-30 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1277/17 2017-10-30 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 488/17 2017-10-30 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 166/17 2017-10-31 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 305/17 2017-10-31 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 281/17 2017-10-31 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 275/17 2017-10-31 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 784/17 2017-10-31 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 295/17 2017-10-31 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1126/17 2017-10-31 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 293/17 2017-10-31 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1164/17 2017-10-31 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1166/17 2017-10-31 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 325/17 2017-10-31 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1210/17 2017-10-31 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1272/17 2017-10-31 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 283/17 2017-10-31 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 194/17 2017-10-31 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 313/17 2017-10-31 - 13:20 217 Dorota Blajer
II K 311/17 2017-10-31 - 13:40 217 Dorota Blajer
II Ko 930/17 2017-11-03 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 274/17 2017-11-03 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 9/15 2017-11-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 415/16 2017-11-06 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 210/17 2017-11-06 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 356/17 2017-11-06 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II W 467/16 2017-11-06 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 139/17 2017-11-06 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 440/16 2017-11-06 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 329/17 2017-11-06 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 999/17 2017-11-07 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 241/17 2017-11-07 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 188/17 2017-11-07 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 151/17 2017-11-07 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 151/17 2017-11-08 - 00:00 217 Dorota Blajer
II K 280/17 2017-11-08 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 318/17 2017-11-08 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 319/17 2017-11-08 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 305/15 2017-11-08 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 294/17 2017-11-08 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 159/17 2017-11-08 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 328/17 2017-11-08 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1309/17 2017-11-08 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 13/17 2017-11-09 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 116/17 2017-11-09 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 153/17 2017-11-09 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kp 177/17 2017-11-10 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 447/16 2017-11-10 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 327/17 2017-11-10 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 414/16 2017-11-13 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 317/17 2017-11-13 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 64/16 2017-11-13 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 507/17 2017-11-13 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 288/17 2017-11-13 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1138/17 2017-11-13 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1139/17 2017-11-13 - 13:45 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1329/17 2017-11-14 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 425/16 2017-11-14 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 338/17 2017-11-14 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 295/17 2017-11-14 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 282/17 2017-11-15 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 396/17 2017-11-15 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 284/17 2017-11-15 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 286/17 2017-11-15 - 09:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 292/17 2017-11-15 - 10:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 322/16 2017-11-15 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 433/17 2017-11-15 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 160/17 2017-11-15 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 302/17 2017-11-15 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 441/17 2017-11-15 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 300/17 2017-11-15 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 460/17 2017-11-15 - 13:15 217 Dorota Blajer
II W 443/16 2017-11-15 - 14:30 217 Dorota Blajer
II Kp 141/17 2017-11-16 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 133/17 2017-11-16 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1793/16 2017-11-16 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1016/17 2017-11-16 - 10:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1015/17 2017-11-16 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 995/17 2017-11-16 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 161/17 2017-11-16 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1125/17 2017-11-16 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1275/17 2017-11-16 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1276/17 2017-11-16 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1200/17 2017-11-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1202/17 2017-11-17 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1204/17 2017-11-17 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 238/15 2017-11-17 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1220/17 2017-11-17 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1222/17 2017-11-17 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1234/17 2017-11-17 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 306/17 2017-11-17 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 50/17 2017-11-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2017-11-20 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 352/17 2017-11-20 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 324/17 2017-11-20 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 320/17 2017-11-20 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 322/17 2017-11-20 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 222/17 2017-11-20 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 172/17 2017-11-20 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 80/17 2017-11-20 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 261/17 2017-11-21 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 253/17 2017-11-21 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Kp 175/17 2017-11-21 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 204/17 2017-11-22 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 53/17 2017-11-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 330/17 2017-11-22 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 310/17 2017-11-22 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 312/17 2017-11-22 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 314/17 2017-11-22 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1274/17 2017-11-22 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1280/17 2017-11-22 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 874/17 2017-11-22 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 255/17 2017-11-23 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 135/17 2017-11-23 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 492/17 2017-11-24 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 168/17 2017-11-24 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1323/17 2017-11-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1281/17 2017-11-24 - 09:15 217 Dorota Blajer
II Ko 1216/17 2017-11-24 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1211/17 2017-11-24 - 09:45 217 Dorota Blajer
II K 299/17 2017-11-24 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1363/17 2017-11-24 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1203/17 2017-11-24 - 10:15 217 Dorota Blajer
II W 135/17 2017-11-24 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1225/17 2017-11-24 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1163/17 2017-11-24 - 10:45 217 Dorota Blajer
II Ko 1305/17 2017-11-24 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 339/17 2017-11-24 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 153/17 2017-11-24 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1300/17 2017-11-24 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1302/17 2017-11-24 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 347/17 2017-11-24 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1304/17 2017-11-24 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 334/17 2017-11-24 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 348/17 2017-11-24 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 326/17 2017-11-24 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1337/17 2017-11-24 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1314/17 2017-11-24 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II W 527/17 2017-11-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1359/17 2017-11-27 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II W 528/17 2017-11-27 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1399/17 2017-11-27 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1389/17 2017-11-27 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1397/17 2017-11-27 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1398/17 2017-11-27 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1377/17 2017-11-27 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1379/17 2017-11-27 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 304/17 2017-11-28 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 323/17 2017-11-28 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 321/17 2017-11-28 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 301/17 2017-11-28 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Kp 156/17 2017-11-28 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 332/17 2017-11-29 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1378/17 2017-11-29 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 173/17 2017-11-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1387/17 2017-11-29 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II K 340/17 2017-11-29 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 333/17 2017-11-29 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 345/17 2017-11-29 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 343/17 2017-11-29 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1273/17 2017-11-29 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 344/17 2017-11-29 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1136/17 2017-11-29 - 12:20 217 Dorota Blajer
II K 346/17 2017-11-29 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1235/17 2017-11-29 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1322/17 2017-11-29 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1332/17 2017-11-29 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1334/17 2017-11-29 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 982/17 2017-12-01 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 539/17 2017-12-01 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1350/17 2017-12-01 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 484/17 2017-12-01 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1352/17 2017-12-01 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1354/17 2017-12-01 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1360/17 2017-12-01 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 980/17 2017-12-01 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 12/15 2017-12-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 177/17 2017-12-04 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 447/16 2017-12-04 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 327/17 2017-12-04 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 335/17 2017-12-05 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 291/17 2017-12-05 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 459/16 2017-12-11 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 195/17 2017-12-12 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 985/17 2017-12-12 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 34/17 2017-12-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 187/17 2017-12-18 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 43/17 2018-01-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 376/16 2018-01-24 - 11:00 217 Dorota Blajer


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Nsm 193/17 2017-10-24 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 185/17 2017-10-24 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 227/17 2017-10-24 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 106/17 2017-10-24 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 107/17 2017-10-24 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 108/17 2017-10-24 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 60/17 2017-10-24 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 55/17 2017-10-26 - 08:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 202/17 2017-10-26 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 97/17 2017-10-26 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 97/17 2017-10-26 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 100/17 2017-10-26 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 188/17 2017-10-26 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 53/17 2017-10-26 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 211/17 2017-10-26 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 104/17 2017-10-30 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 105/17 2017-10-30 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 213/17 2017-10-30 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 228/17 2017-10-30 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 231/17 2017-10-30 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 208/17 2017-10-30 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 209/17 2017-10-30 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 210/17 2017-10-30 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 99/17 2017-11-03 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 112/17 2017-11-03 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 103/17 2017-11-03 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 36/17 2017-11-03 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 102/17 2017-11-03 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 219/17 2017-11-07 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 109/17 2017-11-07 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 115/17 2017-11-07 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 102/17 2017-11-07 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 238/17 2017-11-07 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 237/17 2017-11-07 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 126/17 2017-11-07 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 93/17 2017-11-07 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 214/17 2017-11-08 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 110/17 2017-11-08 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 114/17 2017-11-08 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 265/17 2017-11-08 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 223/17 2017-11-08 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 225/17 2017-11-08 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 224/17 2017-11-08 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 227/17 2017-11-08 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 245/17 2017-11-08 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RC 75/17 2017-11-09 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 173/17 2017-11-09 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 198/17 2017-11-09 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 94/17 2017-11-09 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 216/17 2017-11-09 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 239/17 2017-11-09 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 240/17 2017-11-09 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 250/17 2017-11-09 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 248/17 2017-11-09 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 249/17 2017-11-09 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 252/17 2017-11-09 - 13:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 51/17 2017-11-15 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 235/17 2017-11-15 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 131/17 2017-11-15 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RC 129/17 2017-11-15 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 229/17 2017-11-15 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RC 133/17 2017-11-15 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 266/17 2017-11-15 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 267/17 2017-11-15 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 269/17 2017-11-15 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RC 132/17 2017-11-15 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 220/17 2017-11-15 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RC 125/17 2017-11-16 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 244/17 2017-11-16 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 246/17 2017-11-16 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 242/17 2017-11-16 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 254/17 2017-11-16 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 230/17 2017-11-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 134/17 2017-11-17 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 268/17 2017-11-17 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 270/17 2017-11-17 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 135/17 2017-11-17 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 231/17 2017-11-17 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 121/17 2017-11-17 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 271/17 2017-11-17 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 82/17 2017-11-17 - 13:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 124/17 2017-11-21 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 74/17 2017-11-21 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 22/17 2017-11-21 - 10:40 110 Ewa Kopczyńska
III RC 86/17 2017-11-21 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 76/17 2017-11-21 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 115/17 2017-11-22 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 189/17 2017-11-22 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 168/17 2017-11-22 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 186/17 2017-11-22 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 185/17 2017-11-22 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 164/17 2017-11-22 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 120/17 2017-11-22 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Cps 82/17 2017-11-22 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RC 140/17 2017-11-24 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 141/17 2017-11-24 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 280/17 2017-11-24 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 279/17 2017-11-24 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 278/17 2017-11-24 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RCo 20/17 2017-11-24 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 59/17 2017-11-24 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 275/17 2017-11-24 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 274/17 2017-11-24 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 273/17 2017-11-24 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 238/17 2017-11-29 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 236/17 2017-11-29 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 237/17 2017-11-29 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 243/17 2017-11-29 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 54/17 2017-11-29 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 244/17 2017-11-29 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RC 82/17 2017-11-29 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 245/17 2017-12-06 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 205/17 2017-12-06 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 182/17 2017-12-06 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 174/17 2017-12-06 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 147/17 2017-12-06 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 146/17 2017-12-06 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 77/17 2017-12-06 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 249/17 2017-12-08 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 148/17 2017-12-08 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 248/17 2017-12-08 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 284/17 2017-12-08 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 206/17 2017-12-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 128/17 2017-12-13 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 142/17 2017-12-13 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 143/17 2017-12-13 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 218/17 2017-12-13 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 246/17 2017-12-13 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 151/17 2017-12-15 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 257/17 2017-12-15 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 125/17 2017-12-15 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 138/17 2017-12-15 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nkd 67/17 2018-01-10 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 68/17 2018-01-10 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 65/17 2018-01-10 - 13:00 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2017-10-24 07:02:01

Rejestr zmian