Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 254/15 2017-08-21 - 09:00 219 Anna Lipiarz
I Cps 18/17 2017-08-21 - 10:00 219 Anna Lipiarz
I Ns 268/17 2017-08-21 - 10:30 219 Anna Lipiarz
I Ns 278/17 2017-08-21 - 11:00 219 Anna Lipiarz
I Ns 178/17 2017-08-21 - 11:30 219 Anna Lipiarz
I Ns 293/17 2017-08-30 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 93/17 2017-08-30 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 129/17 2017-08-30 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 23/17 2017-08-30 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 136/17 2017-08-30 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 153/17 2017-08-30 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 196/17 2017-08-30 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 273/17 2017-08-30 - 14:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 176/17 2017-08-30 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 103/17 2017-09-01 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 133/17 2017-09-01 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 969/15 2017-09-01 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 468/16 2017-09-01 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 143/17 2017-09-01 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 103/16 2017-09-01 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 9/15 2017-09-01 - 13:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 159/17 2017-09-01 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 594/16 2017-09-04 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 115/16 2017-09-04 - 10:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Cps 17/17 2017-09-04 - 11:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 241/17 2017-09-04 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 19/17 2017-09-04 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 371/15 2017-09-07 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 580/16 2017-09-07 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 147/17 2017-09-07 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 96/15 2017-09-07 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 29/15 2017-09-07 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 599/16 2017-09-08 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 169/17 2017-09-08 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 241/17 2017-09-08 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 139/17 2017-09-08 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 183/16 2017-09-08 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 199/17 2017-09-08 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 21/15 2017-09-08 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 298/16 2017-09-08 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 300/16 2017-09-11 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 310/16 2017-09-11 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 54/17 2017-09-11 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 28/15 2017-09-11 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 280/16 2017-09-11 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 317/16 2017-09-11 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 57/15 2017-09-11 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 406/16 2017-09-15 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 166/17 2017-09-15 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 229/17 2017-09-15 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 206/17 2017-09-15 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 174/17 2017-09-15 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 165/17 2017-09-15 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 193/17 2017-09-21 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 711/15 2017-09-21 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 210/17 2017-09-21 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 117/17 2017-09-21 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 121/17 2017-09-21 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Cps 14/17 2017-09-21 - 12:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 47/17 2017-09-21 - 13:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 191/16 2017-09-21 - 13:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 134/17 2017-09-21 - 14:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 140/17 2017-09-21 - 14:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 133/17 2017-09-22 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Cps 19/17 2017-09-22 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 113/17 2017-09-22 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 131/17 2017-09-22 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 236/17 2017-09-22 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 276/17 2017-09-22 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 884/15 2017-09-25 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 127/17 2017-09-25 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 57/17 2017-09-25 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 124/17 2017-09-25 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 97/17 2017-09-25 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 71/17 2017-09-25 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 160/17 2017-09-25 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 144/17 2017-09-25 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 20/17 2017-09-25 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 84/17 2017-09-25 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 294/17 2017-09-25 - 14:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 288/17 2017-09-26 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 298/17 2017-09-26 - 09:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 309/17 2017-09-26 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 301/15 2017-09-26 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 312/17 2017-09-27 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 306/17 2017-09-27 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 310/17 2017-09-27 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 296/17 2017-09-27 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 299/17 2017-09-27 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 319/17 2017-09-27 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 269/17 2017-09-27 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 581/16 2017-09-28 - 00:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 11/17 2017-09-28 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 67/17 2017-09-28 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 441/16 2017-09-28 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 385/16 2017-09-28 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 177/17 2017-09-28 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 176/17 2017-09-28 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 75/15 2017-09-28 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 270/17 2017-09-29 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 109/17 2017-09-29 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 163/17 2017-09-29 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 404/16 2017-09-29 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 289/17 2017-09-29 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 292/17 2017-09-29 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 109/16 2017-09-29 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 466/16 2017-09-29 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 43/15 2017-10-05 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 36/15 2017-10-05 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 270/17 2017-10-05 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 64/16 2017-10-05 - 13:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 881/15 2017-10-05 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 320/16 2017-10-09 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 117/16 2017-10-09 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 49/16 2017-10-09 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 120/17 2017-10-09 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 284/17 2017-10-09 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 174/16 2017-10-09 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 255/17 2017-10-12 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 269/17 2017-10-12 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 21/15 2017-10-12 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 136/17 2017-10-12 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 56/15 2017-10-12 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 41/16 2017-10-12 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 584/16 2017-10-16 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 31/17 2017-10-16 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 391/16 2017-10-16 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 445/16 2017-10-16 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 226/17 2017-10-19 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 172/17 2017-10-19 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 223/17 2017-10-19 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 256/17 2017-10-19 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 279/17 2017-10-20 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 194/17 2017-10-23 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 222/17 2017-10-23 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 271/17 2017-10-23 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 287/17 2017-10-23 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 277/17 2017-10-23 - 13:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 171/17 2017-10-23 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 45/17 2017-10-26 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 167/17 2017-10-26 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 291/17 2017-10-26 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 292/17 2017-10-26 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 293/17 2017-10-26 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 294/17 2017-10-26 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 245/17 2017-10-26 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 278/17 2017-10-26 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 272/17 2017-10-26 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 173/17 2017-10-26 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 377/16 2017-10-30 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 197/17 2017-10-30 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 288/17 2017-10-30 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 281/17 2017-10-30 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 296/17 2017-10-30 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 275/17 2017-10-30 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 274/17 2017-10-30 - 14:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 318/17 2017-11-03 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 451/16 2017-11-06 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 81/17 2017-11-06 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 721/15 2017-11-06 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 591/16 2017-11-13 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 315/15 2017-11-23 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 321/16 2017-12-07 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 614/16 2017-12-07 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 547/16 2017-12-07 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 34/17 2017-08-21 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 440/16 2017-08-21 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 272/16 2017-08-21 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 762/17 2017-08-21 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 192/17 2017-08-21 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 744/17 2017-08-21 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1122/17 2017-08-21 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 133/17 2017-08-22 - 08:00 217 Dorota Blajer
II K 150/17 2017-08-22 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 212/17 2017-08-22 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 214/17 2017-08-22 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 60/17 2017-08-22 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 184/17 2017-08-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 4/15 2017-08-23 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 6/15 2017-08-23 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 15/17 2017-08-24 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 295/17 2017-08-24 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 770/17 2017-08-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 774/17 2017-08-25 - 09:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 802/17 2017-08-25 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 810/17 2017-08-25 - 09:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 812/17 2017-08-25 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 814/17 2017-08-25 - 10:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 834/17 2017-08-25 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 784/17 2017-08-25 - 10:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 782/17 2017-08-25 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 142/17 2017-08-25 - 11:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 130/17 2017-08-25 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II W 312/17 2017-08-25 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 426/16 2017-08-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 574/17 2017-08-28 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 9/15 2017-08-28 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 173/17 2017-08-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 193/17 2017-08-29 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 196/17 2017-08-29 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 191/17 2017-08-29 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Kp 105/17 2017-08-29 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 110/17 2017-08-29 - 11:30 217 Dorota Blajer
II K 65/17 2017-08-29 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 203/17 2017-08-29 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 453/17 2017-08-29 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 22/17 2017-08-31 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 205/17 2017-08-31 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 235/17 2017-08-31 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 243/17 2017-08-31 - 10:50 217 Dorota Blajer
II K 231/17 2017-08-31 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 245/17 2017-08-31 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 233/17 2017-08-31 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 213/17 2017-08-31 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 194/17 2017-09-04 - 09:00 217 Paweł Mazurkiewicz
II Kp 137/17 2017-09-05 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 138/17 2017-09-05 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 118/17 2017-09-05 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 727/17 2017-09-07 - 08:30 216 Grażyna Pizoń
II K 322/16 2017-09-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 849/17 2017-09-07 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 859/17 2017-09-07 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 858/17 2017-09-07 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 848/17 2017-09-07 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 847/17 2017-09-07 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 857/17 2017-09-07 - 11:20 216 Grażyna Pizoń
II Kop 14/17 2017-09-07 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 160/17 2017-09-07 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 908/17 2017-09-07 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 846/17 2017-09-07 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 850/17 2017-09-07 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 909/17 2017-09-07 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 852/17 2017-09-07 - 12:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 897/17 2017-09-07 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 854/17 2017-09-07 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 612/17 2017-09-07 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 888/17 2017-09-07 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 80/17 2017-09-07 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 602/16 2017-09-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2017-09-11 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 250/17 2017-09-11 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 162/17 2017-09-11 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 86/17 2017-09-11 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 746/17 2017-09-12 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 106/17 2017-09-13 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 67/17 2017-09-13 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 134/17 2017-09-13 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 74/17 2017-09-13 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 206/17 2017-09-13 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 152/17 2017-09-13 - 13:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 200/17 2017-09-15 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 327/17 2017-09-15 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 96/17 2017-09-15 - 09:30 217 Ewa Kopczyńska
II K 159/17 2017-09-15 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 128/17 2017-09-15 - 10:30 217 Ewa Kopczyńska
II K 154/17 2017-09-15 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 202/17 2017-09-15 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 148/17 2017-09-15 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 380/15 2017-09-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 239/17 2017-09-18 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 644/16 2017-09-18 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 238/17 2017-09-18 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II W 467/16 2017-09-18 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 50/17 2017-09-18 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 204/17 2017-09-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 210/17 2017-09-20 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 224/17 2017-09-22 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 149/17 2017-09-22 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 236/17 2017-09-22 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 242/17 2017-09-22 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 250/17 2017-09-22 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 124/17 2017-09-22 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 222/17 2017-09-22 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 880/17 2017-09-22 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 882/17 2017-09-22 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 884/17 2017-09-22 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 892/17 2017-09-22 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 894/17 2017-09-22 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 879/17 2017-09-22 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1084/17 2017-09-22 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 878/17 2017-09-22 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 100/17 2017-09-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 339/17 2017-09-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 7/17 2017-09-25 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 368/16 2017-09-25 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 49/17 2017-09-25 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 414/16 2017-09-25 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 447/16 2017-09-25 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II W 213/17 2017-09-27 - 00:00 217 Dorota Blajer
II K 232/17 2017-09-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 300/17 2017-09-27 - 09:00 217 Krzysztof Dembowski
II W 331/17 2017-09-27 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 240/17 2017-09-27 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 922/17 2017-09-27 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 251/17 2017-09-27 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 912/17 2017-09-27 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II K 220/17 2017-09-27 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 230/17 2017-09-29 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 288/17 2017-09-29 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 261/17 2017-09-29 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II W 356/17 2017-09-29 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 244/17 2017-09-29 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 129/17 2017-09-29 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II W 194/17 2017-10-02 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 135/17 2017-10-02 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 330/17 2017-10-02 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 376/16 2017-10-03 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 985/17 2017-10-03 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 246/17 2017-10-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 195/17 2017-10-04 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 43/17 2017-10-04 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 244/17 2017-10-04 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 215/17 2017-10-04 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 906/17 2017-10-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 904/17 2017-10-06 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 910/17 2017-10-06 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 930/17 2017-10-06 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 252/17 2017-10-06 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 126/17 2017-10-06 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 874/17 2017-10-06 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 234/17 2017-10-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 285/16 2017-10-11 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 171/17 2017-10-12 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 211/17 2017-10-12 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 223/16 2017-10-12 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 15/17 2017-10-18 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 975/17 2017-10-18 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 131/17 2017-10-18 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 201/17 2017-10-19 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 283/16 2017-10-19 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 193/16 2017-10-19 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 216/17 2017-10-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 123/17 2017-10-24 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 435/17 2017-10-26 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 241/17 2017-11-07 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 13/17 2017-11-09 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 141/17 2017-11-16 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 133/17 2017-11-16 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1793/16 2017-11-16 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1016/17 2017-11-16 - 10:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1015/17 2017-11-16 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 995/17 2017-11-16 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 161/17 2017-11-16 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 261/17 2017-11-21 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 253/17 2017-11-21 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 53/17 2017-11-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 255/17 2017-11-23 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 135/17 2017-11-23 - 13:00 217 Dorota Blajer


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 204/17 2017-08-22 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 173/17 2017-08-22 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 68/17 2017-08-22 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 220/17 2017-08-22 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 135/17 2017-08-22 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 136/17 2017-08-22 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 149/17 2017-08-22 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 166/17 2017-08-23 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 163/17 2017-08-23 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 127/17 2017-08-23 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 121/17 2017-08-23 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 126/17 2017-08-23 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 159/17 2017-08-23 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 175/17 2017-08-23 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 193/17 2017-08-23 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 195/17 2017-08-23 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 194/17 2017-08-23 - 14:20 219 Anna Lipiarz
III Nkd 23/17 2017-08-24 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 36/17 2017-08-24 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 24/17 2017-08-24 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 158/17 2017-08-24 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 155/17 2017-08-24 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 157/17 2017-08-24 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 156/17 2017-08-24 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 213/17 2017-08-24 - 14:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 20/17 2017-08-25 - 08:40 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 186/17 2017-08-25 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 123/17 2017-08-25 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 187/17 2017-08-25 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 122/17 2017-08-25 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 185/17 2017-08-25 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 124/17 2017-08-25 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 188/17 2017-08-25 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 50/17 2017-08-25 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 189/17 2017-08-25 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 145/17 2017-08-25 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 151/17 2017-08-25 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 139/17 2017-08-25 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 152/17 2017-08-25 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 137/17 2017-08-25 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 127/17 2017-08-25 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 30/17 2017-08-25 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 149/17 2017-08-25 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 159/17 2017-08-25 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 199/17 2017-08-25 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 194/17 2017-08-29 - 08:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 15/17 2017-08-29 - 09:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 56/17 2017-08-29 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 151/17 2017-08-29 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 171/17 2017-08-29 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 80/17 2017-08-29 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 58/17 2017-08-29 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 131/17 2017-08-30 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 197/17 2017-08-30 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 94/17 2017-08-30 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 182/17 2017-08-30 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 162/17 2017-08-30 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 44/17 2017-08-30 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 200/17 2017-08-30 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 92/17 2017-08-30 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 91/17 2017-08-30 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 206/17 2017-08-31 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 210/17 2017-08-31 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 214/17 2017-08-31 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 212/17 2017-08-31 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 215/17 2017-08-31 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 208/17 2017-08-31 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 216/17 2017-08-31 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 134/17 2017-08-31 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 190/17 2017-08-31 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 155/17 2017-08-31 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 202/17 2017-09-01 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 166/17 2017-09-01 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 184/17 2017-09-01 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 161/17 2017-09-01 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RC 82/17 2017-09-01 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 168/17 2017-09-01 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 144/17 2017-09-05 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 84/17 2017-09-05 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 180/17 2017-09-05 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 182/17 2017-09-05 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 81/17 2017-09-05 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 88/17 2017-09-05 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 30/17 2017-09-05 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 60/17 2017-09-06 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 32/17 2017-09-06 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 201/17 2017-09-06 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 40/17 2017-09-06 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 170/17 2017-09-06 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 82/17 2017-09-07 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 207/17 2017-09-07 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 109/17 2017-09-07 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 219/17 2017-09-07 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 221/17 2017-09-07 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 217/17 2017-09-07 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 75/17 2017-09-07 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 90/17 2017-09-07 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 94/16 2017-09-08 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 79/17 2017-09-08 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 167/17 2017-09-08 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 152/17 2017-09-08 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 189/17 2017-09-12 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 93/17 2017-09-12 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 95/17 2017-09-12 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 190/17 2017-09-12 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 94/17 2017-09-12 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 218/17 2017-09-12 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Cps 65/17 2017-09-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 154/17 2017-09-13 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 211/17 2017-09-13 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RC 91/17 2017-09-13 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 183/17 2017-09-13 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 78/17 2017-09-15 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 203/17 2017-09-15 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 179/17 2017-09-15 - 10:00 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2017-08-19 07:01:56

Rejestr zmian