Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 81/18 2018-07-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 125/18 2018-07-18 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 336/16 2018-07-18 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 138/18 2018-07-18 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 854/18 2018-07-18 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 851/18 2018-07-18 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 834/18 2018-07-18 - 13:20 217 Dorota Blajer
II K 84/18 2018-07-19 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 177/18 2018-07-19 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 475/18 2018-07-19 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 153/18 2018-07-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 286/18 2018-07-20 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II W 253/18 2018-07-20 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 592/18 2018-07-20 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 93/18 2018-07-24 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 160/18 2018-07-24 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 161/18 2018-07-24 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 163/18 2018-07-24 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 164/18 2018-07-24 - 10:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 430/17 2018-07-24 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 725/18 2018-07-24 - 11:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 729/18 2018-07-24 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 90/18 2018-07-24 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 438/18 2018-07-24 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 93/18 2018-07-25 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 100/18 2018-07-25 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 839/18 2018-07-25 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 830/18 2018-07-25 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 841/18 2018-07-25 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 864/18 2018-07-25 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 863/18 2018-07-25 - 13:30 217 Dorota Blajer
II Ko 860/18 2018-07-25 - 13:40 217 Dorota Blajer
II K 176/18 2018-07-26 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 178/18 2018-07-26 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 184/18 2018-07-26 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 188/18 2018-07-26 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 192/18 2018-07-26 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 199/18 2018-07-26 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 196/18 2018-07-26 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 107/18 2018-07-26 - 11:30 217 Dorota Blajer
II K 204/18 2018-07-26 - 12:20 217 Dorota Blajer
II K 206/18 2018-07-26 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 211/18 2018-07-26 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 410/18 2018-07-26 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 557/18 2018-07-26 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 791/18 2018-07-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 814/18 2018-07-27 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 819/18 2018-07-27 - 09:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 826/18 2018-07-27 - 10:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 827/18 2018-07-27 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 186/18 2018-07-27 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 195/18 2018-07-27 - 11:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 198/18 2018-07-27 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 901/18 2018-07-27 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 905/18 2018-07-27 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 201/18 2018-07-27 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 203/18 2018-07-27 - 12:50 201 Krzysztof Dembowski
II W 228/18 2018-07-27 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 95/18 2018-08-01 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 113/18 2018-08-01 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 193/18 2018-08-03 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 194/18 2018-08-03 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 200/18 2018-08-03 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 907/18 2018-08-03 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 909/18 2018-08-03 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 218/18 2018-08-03 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 212/18 2018-08-03 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 216/18 2018-08-03 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 166/18 2018-08-06 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 978/18 2018-08-06 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 968/18 2018-08-06 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 128/17 2018-08-07 - 10:30 216 Ewa Kopczyńska
II W 230/18 2018-08-08 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 239/18 2018-08-08 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 872/18 2018-08-08 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 187/18 2018-08-08 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 183/18 2018-08-08 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 185/18 2018-08-08 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 889/18 2018-08-08 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 202/18 2018-08-10 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 208/18 2018-08-10 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 94/18 2018-08-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 42/18 2018-08-17 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 210/17 2018-08-17 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 87/18 2018-08-21 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 133/18 2018-08-21 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 158/18 2018-08-22 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 168/18 2018-08-22 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 144/18 2018-08-24 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 392/17 2018-08-24 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 169/18 2018-08-24 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 920/18 2018-08-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 215/18 2018-08-27 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 207/18 2018-08-27 - 10:10 201 Krzysztof Dembowski
II K 205/18 2018-08-27 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 525/18 2018-08-27 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 861/18 2018-08-27 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 865/18 2018-08-27 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 6/18 2018-08-27 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 810/18 2018-08-27 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 97/18 2018-08-29 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 253/18 2018-09-03 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 121/18 2018-09-05 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 180/18 2018-09-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 181/18 2018-09-07 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 19/18 2018-09-07 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 104/18 2018-09-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 105/18 2018-09-11 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 209/18 2018-09-11 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 210/18 2018-09-11 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 106/18 2018-09-12 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 934/18 2018-09-12 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 944/18 2018-09-12 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II K 64/16 2018-09-12 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 948/18 2018-09-12 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 949/18 2018-09-12 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 954/18 2018-09-12 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 947/18 2018-09-12 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 946/18 2018-09-12 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 956/18 2018-09-12 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II W 336/18 2018-09-12 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 147/18 2018-09-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 217/18 2018-09-14 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 324/18 2018-09-14 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 173/18 2018-09-14 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 86/18 2018-09-14 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II W 247/18 2018-09-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 155/18 2018-09-17 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 311/18 2018-09-17 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 210/18 2018-09-17 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 326/18 2018-09-17 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 98/18 2018-09-17 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II W 321/18 2018-09-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 346/18 2018-09-19 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 197/18 2018-09-21 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2018-09-21 - 09:00 216 Grażyna Pizoń


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 296/17 2018-07-18 - 08:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 189/18 2018-07-18 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III Nsm 18/18 2018-07-18 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 105/18 2018-07-18 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 96/18 2018-07-18 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Cps 36/18 2018-07-18 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 278/17 2018-07-18 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 122/18 2018-07-18 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 137/17 2018-07-18 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 99/18 2018-07-18 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 124/18 2018-07-18 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 62/18 2018-07-18 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 132/18 2018-07-18 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/18 2018-07-18 - 14:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 137/18 2018-07-24 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 138/18 2018-07-24 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 51/18 2018-07-24 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 62/18 2018-07-24 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 46/18 2018-07-24 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 121/18 2018-07-24 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 59/18 2018-07-24 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 23/18 2018-07-31 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 108/18 2018-07-31 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 6/18 2018-07-31 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 129/18 2018-07-31 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 150/18 2018-07-31 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 68/18 2018-07-31 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 316/17 2018-07-31 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 139/18 2018-07-31 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 110/18 2018-08-02 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 2/18 2018-08-02 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 54/18 2018-08-02 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 11/18 2018-08-02 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 17/18 2018-08-02 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 149/18 2018-08-02 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 305/17 2018-08-02 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 146/18 2018-08-06 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 60/18 2018-08-06 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 11/18 2018-08-06 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 73/18 2018-08-06 - 11:15 110 Anna Lipiarz
III Nsm 132/18 2018-08-06 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 80/18 2018-08-06 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 72/18 2018-08-06 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 159/18 2018-08-09 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 153/18 2018-08-09 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 157/18 2018-08-09 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 179/18 2018-08-09 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 43/18 2018-08-09 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 74/18 2018-08-09 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 171/18 2018-08-09 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 191/18 2018-08-09 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 45/18 2018-08-14 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 77/18 2018-08-16 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 174/18 2018-08-16 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 173/18 2018-08-16 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 164/18 2018-08-16 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 195/18 2018-08-16 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 166/18 2018-08-16 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 165/18 2018-08-16 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 167/18 2018-08-16 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 31/18 2018-08-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 56/18 2018-08-17 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 119/17 2018-08-17 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 124/18 2018-08-17 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 17/18 2018-08-17 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 132/18 2018-08-17 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 10/18 2018-08-17 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 187/18 2018-08-21 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 190/18 2018-08-21 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 166/18 2018-08-21 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 154/18 2018-08-21 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 20/18 2018-08-21 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 129/18 2018-08-21 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 172/18 2018-08-22 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RNs 99/18 2018-08-22 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 118/18 2018-08-22 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 91/18 2018-08-22 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 59/18 2018-08-22 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 63/18 2018-08-22 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 91/17 2018-08-22 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 142/18 2018-08-22 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 143/18 2018-08-22 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 145/18 2018-08-22 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 90/18 2018-08-22 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 149/18 2018-08-22 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 161/18 2018-08-22 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 36/18 2018-08-24 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 6/18 2018-08-29 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 83/18 2018-08-29 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 99/18 2018-08-29 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 103/18 2018-08-29 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 185/18 2018-08-29 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RC 145/17 2018-08-31 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 134/18 2018-08-31 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 39/18 2018-08-31 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 127/18 2018-08-31 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 160/18 2018-08-31 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 142/18 2018-08-31 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nkd 40/18 2018-08-31 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RC 70/18 2018-08-31 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 104/18 2018-08-31 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 57/17 2018-09-04 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 87/18 2018-09-04 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 58/18 2018-09-05 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 182/16 2018-09-05 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 165/18 2018-09-05 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 145/18 2018-09-05 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 133/18 2018-09-05 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 73/18 2018-09-05 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 14/18 2018-09-05 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 167/18 2018-09-05 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 155/18 2018-09-05 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RC 12/18 2018-09-07 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 25/18 2018-09-07 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 81/18 2018-09-07 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RC 82/18 2018-09-07 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RC 79/18 2018-09-07 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nkd 30/18 2018-09-07 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 116/16 2018-09-07 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 163/18 2018-09-07 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 182/18 2018-09-07 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/17 2018-09-12 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 61/18 2018-09-12 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 155/18 2018-09-12 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 60/18 2018-09-12 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 61/18 2018-09-12 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 186/18 2018-09-12 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 193/18 2018-09-12 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 19/18 2018-09-14 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 59/17 2018-09-14 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 192/18 2018-09-14 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 162/18 2018-09-14 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 160/18 2018-09-14 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nkd 44/18 2018-09-14 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 161/18 2018-09-19 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 85/18 2018-09-19 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 180/18 2018-09-19 - 11:00 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2018-07-18 02:27:06

Rejestr zmian