Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 884/15 2017-09-25 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 127/17 2017-09-25 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 57/17 2017-09-25 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 124/17 2017-09-25 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 97/17 2017-09-25 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 71/17 2017-09-25 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 160/17 2017-09-25 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 144/17 2017-09-25 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 20/17 2017-09-25 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 84/17 2017-09-25 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 294/17 2017-09-25 - 14:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 288/17 2017-09-26 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 298/17 2017-09-26 - 09:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 309/17 2017-09-26 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 301/15 2017-09-26 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 308/17 2017-09-26 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 312/17 2017-09-27 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 336/17 2017-09-27 - 08:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 306/17 2017-09-27 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 339/17 2017-09-27 - 09:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 310/17 2017-09-27 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 296/17 2017-09-27 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 299/17 2017-09-27 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 319/17 2017-09-27 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 256/17 2017-09-27 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 269/17 2017-09-27 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 326/17 2017-09-27 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 329/17 2017-09-27 - 13:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 252/17 2017-09-27 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 210/17 2017-09-27 - 14:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 333/17 2017-09-27 - 14:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 11/17 2017-09-28 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 67/17 2017-09-28 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 441/16 2017-09-28 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 581/16 2017-09-28 - 11:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 385/16 2017-09-28 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 264/17 2017-09-28 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 177/17 2017-09-28 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 176/17 2017-09-28 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 75/15 2017-09-28 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 270/17 2017-09-29 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 109/17 2017-09-29 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 163/17 2017-09-29 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 404/16 2017-09-29 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 289/17 2017-09-29 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 292/17 2017-09-29 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 109/16 2017-09-29 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 466/16 2017-09-29 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 313/17 2017-09-29 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 145/17 2017-10-03 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 320/17 2017-10-03 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 328/17 2017-10-03 - 11:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 59/15 2017-10-03 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 172/17 2017-10-04 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 70/17 2017-10-04 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 98/17 2017-10-04 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 195/17 2017-10-04 - 09:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 175/17 2017-10-04 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 595/16 2017-10-04 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 242/17 2017-10-04 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 238/17 2017-10-04 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 132/17 2017-10-04 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 182/16 2017-10-04 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 231/17 2017-10-04 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 115/17 2017-10-04 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 192/17 2017-10-04 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 248/17 2017-10-04 - 13:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 62/17 2017-10-04 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 192/17 2017-10-04 - 14:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 78/17 2017-10-04 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 43/15 2017-10-05 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 36/15 2017-10-05 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 270/17 2017-10-05 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 1/15 2017-10-05 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 64/16 2017-10-05 - 13:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 881/15 2017-10-05 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 22/17 2017-10-06 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 330/17 2017-10-06 - 11:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 209/17 2017-10-06 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 160/17 2017-10-06 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 332/17 2017-10-06 - 13:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 36/16 2017-10-06 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 320/16 2017-10-09 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 117/16 2017-10-09 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 49/16 2017-10-09 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 120/17 2017-10-09 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 284/17 2017-10-09 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 174/16 2017-10-09 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 178/17 2017-10-10 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 74/15 2017-10-10 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I C 315/17 2017-10-10 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 348/17 2017-10-10 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 268/17 2017-10-10 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I C 298/17 2017-10-10 - 13:00 19 Anna Lipiarz
I C 255/17 2017-10-12 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 269/17 2017-10-12 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 21/15 2017-10-12 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 136/17 2017-10-12 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 56/15 2017-10-12 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 41/16 2017-10-12 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 290/16 2017-10-12 - 14:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 267/15 2017-10-13 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 262/17 2017-10-13 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 249/17 2017-10-13 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 16/17 2017-10-13 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 343/17 2017-10-13 - 11:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 93/17 2017-10-13 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 342/17 2017-10-13 - 13:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 129/17 2017-10-13 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 584/16 2017-10-16 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 31/17 2017-10-16 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 391/16 2017-10-16 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 445/16 2017-10-16 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 96/15 2017-10-16 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 324/16 2017-10-16 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 217/17 2017-10-16 - 13:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 60/17 2017-10-16 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 226/17 2017-10-19 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 172/17 2017-10-19 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 223/17 2017-10-19 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 256/17 2017-10-19 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 279/17 2017-10-20 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 609/16 2017-10-20 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 129/17 2017-10-20 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 308/17 2017-10-20 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 283/17 2017-10-20 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 495/15 2017-10-20 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 316/17 2017-10-20 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 350/17 2017-10-20 - 14:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 259/17 2017-10-20 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 194/17 2017-10-23 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 222/17 2017-10-23 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 271/17 2017-10-23 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 287/17 2017-10-23 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 277/17 2017-10-23 - 13:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 171/17 2017-10-23 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 45/17 2017-10-26 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 167/17 2017-10-26 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 291/17 2017-10-26 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 292/17 2017-10-26 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 293/17 2017-10-26 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 294/17 2017-10-26 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 235/17 2017-10-26 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 245/17 2017-10-26 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 278/17 2017-10-26 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 272/17 2017-10-26 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 173/17 2017-10-26 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 183/16 2017-10-27 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 249/16 2017-10-27 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 166/17 2017-10-27 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 359/17 2017-10-27 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 302/17 2017-10-27 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 327/17 2017-10-27 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 165/17 2017-10-27 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 377/16 2017-10-30 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 358/16 2017-10-30 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 197/17 2017-10-30 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 288/17 2017-10-30 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 281/17 2017-10-30 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 296/17 2017-10-30 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 275/17 2017-10-30 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 107/17 2017-10-30 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 300/16 2017-10-30 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 274/17 2017-10-30 - 14:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 267/15 2017-11-03 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 318/17 2017-11-03 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 143/16 2017-11-03 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 242/17 2017-11-03 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 127/17 2017-11-03 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 290/17 2017-11-03 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 451/16 2017-11-06 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 81/17 2017-11-06 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 721/15 2017-11-06 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Cps 20/17 2017-11-06 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 247/17 2017-11-06 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 277/17 2017-11-06 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 28/15 2017-11-06 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 235/17 2017-11-08 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 562/16 2017-11-08 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 255/17 2017-11-08 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 306/17 2017-11-08 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 305/17 2017-11-08 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 122/17 2017-11-08 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 568/16 2017-11-08 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 522/16 2017-11-08 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 307/17 2017-11-08 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 234/17 2017-11-09 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 303/17 2017-11-09 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 34/17 2017-11-09 - 11:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 471/15 2017-11-09 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 385/16 2017-11-09 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 32/17 2017-11-09 - 13:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 356/16 2017-11-09 - 14:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 591/16 2017-11-13 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 349/17 2017-11-13 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 158/16 2017-11-13 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 63/16 2017-11-16 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Cps 14/17 2017-11-16 - 14:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 315/15 2017-11-23 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 219/17 2017-12-01 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 338/17 2017-12-05 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 321/16 2017-12-07 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 614/16 2017-12-07 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 547/16 2017-12-07 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 57/15 2017-12-07 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 97/16 2017-12-21 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 711/15 2017-12-21 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 236/17 2017-12-29 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 181/17 2018-02-12 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II W 410/17 2017-09-23 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 100/17 2017-09-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 339/17 2017-09-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 263/17 2017-09-25 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 7/17 2017-09-25 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 265/17 2017-09-25 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 368/16 2017-09-25 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 271/17 2017-09-25 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 49/17 2017-09-25 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 63/17 2017-09-25 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 414/16 2017-09-25 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 447/16 2017-09-25 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1233/17 2017-09-25 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1231/17 2017-09-25 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1223/17 2017-09-25 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1221/17 2017-09-25 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1201/17 2017-09-25 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1195/17 2017-09-25 - 13:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1196/17 2017-09-25 - 14:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1191/17 2017-09-25 - 14:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1173/17 2017-09-25 - 14:40 217 Dorota Blajer
II K 123/17 2017-09-26 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 343/17 2017-09-26 - 11:40 217 Dorota Blajer
II W 463/17 2017-09-26 - 12:00 217 Dorota Blajer
II W 491/17 2017-09-26 - 12:15 217 Dorota Blajer
II W 471/17 2017-09-26 - 12:30 217 Dorota Blajer
II W 473/17 2017-09-26 - 12:45 217 Dorota Blajer
II K 105/17 2017-09-26 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 461/17 2017-09-26 - 14:15 217 Dorota Blajer
II W 355/17 2017-09-26 - 14:30 217 Dorota Blajer
II W 381/17 2017-09-26 - 14:30 217 Dorota Blajer
II W 385/17 2017-09-26 - 14:45 217 Dorota Blajer
II W 391/17 2017-09-26 - 15:00 217 Dorota Blajer
II W 213/17 2017-09-27 - 00:00 217 Dorota Blajer
II K 232/17 2017-09-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 258/17 2017-09-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 300/17 2017-09-27 - 09:00 217 Krzysztof Dembowski
II Ko 1039/17 2017-09-27 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II W 331/17 2017-09-27 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 240/17 2017-09-27 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1038/17 2017-09-27 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1017/17 2017-09-27 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 997/17 2017-09-27 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1018/17 2017-09-27 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 978/17 2017-09-27 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 488/17 2017-09-27 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 922/17 2017-09-27 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II W 407/17 2017-09-27 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 251/17 2017-09-27 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 912/17 2017-09-27 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II K 220/17 2017-09-27 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 230/17 2017-09-29 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 288/17 2017-09-29 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 261/17 2017-09-29 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II W 356/17 2017-09-29 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 244/17 2017-09-29 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 139/17 2017-09-29 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 129/17 2017-09-29 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1142/17 2017-09-29 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 159/17 2017-09-29 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II W 194/17 2017-10-02 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 135/17 2017-10-02 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 330/17 2017-10-02 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 376/16 2017-10-03 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 985/17 2017-10-03 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 246/17 2017-10-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 267/17 2017-10-04 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 195/17 2017-10-04 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 287/17 2017-10-04 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 43/17 2017-10-04 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 288/17 2017-10-04 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 244/17 2017-10-04 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 277/17 2017-10-04 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 279/17 2017-10-04 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II W 439/17 2017-10-04 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1127/17 2017-10-04 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 215/17 2017-10-04 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1138/17 2017-10-04 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1139/17 2017-10-04 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 153/17 2017-10-05 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 91/17 2017-10-05 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Kp 23/17 2017-10-05 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 906/17 2017-10-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 268/17 2017-10-06 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 904/17 2017-10-06 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 910/17 2017-10-06 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 930/17 2017-10-06 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 278/17 2017-10-06 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 252/17 2017-10-06 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 126/17 2017-10-06 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1128/17 2017-10-06 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 874/17 2017-10-06 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 297/17 2017-10-06 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 976/17 2017-10-06 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 50/17 2017-10-06 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 746/17 2017-10-06 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 172/17 2017-10-09 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 148/17 2017-10-09 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 299/17 2017-10-09 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 34/17 2017-10-09 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 99/17 2017-10-09 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 373/17 2017-10-09 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 440/16 2017-10-09 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 157/17 2017-10-09 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 661/17 2017-10-10 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 813/17 2017-10-10 - 09:20 217 Dorota Blajer
II Ko 663/17 2017-10-10 - 09:40 217 Dorota Blajer
II Ko 696/17 2017-10-10 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 701/17 2017-10-10 - 10:20 217 Dorota Blajer
II Ko 781/17 2017-10-10 - 10:40 217 Dorota Blajer
II Ko 811/17 2017-10-10 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 711/17 2017-10-10 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 703/17 2017-10-10 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Ko 671/17 2017-10-10 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 815/17 2017-10-10 - 12:10 217 Dorota Blajer
II Ko 643/17 2017-10-10 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 691/17 2017-10-10 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 234/17 2017-10-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 285/16 2017-10-11 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 171/17 2017-10-12 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 211/17 2017-10-12 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 223/16 2017-10-12 - 10:40 217 Dorota Blajer
II Kp 35/17 2017-10-12 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 982/17 2017-10-13 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 260/17 2017-10-13 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 262/17 2017-10-13 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 264/17 2017-10-13 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 266/17 2017-10-13 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 272/17 2017-10-13 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1087/17 2017-10-13 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1116/17 2017-10-13 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 270/17 2017-10-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 316/15 2017-10-17 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 241/17 2017-10-17 - 11:00 217 Dorota Blajer
II W 41/17 2017-10-17 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 875/17 2017-10-17 - 14:00 217 Dorota Blajer
II W 430/17 2017-10-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 15/17 2017-10-18 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 382/17 2017-10-18 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 975/17 2017-10-18 - 11:00 217 Dorota Blajer
II W 394/17 2017-10-18 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 140/17 2017-10-18 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 131/17 2017-10-18 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kp 130/17 2017-10-18 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 201/17 2017-10-19 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 283/16 2017-10-19 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 193/16 2017-10-19 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 806/17 2017-10-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1159/17 2017-10-20 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 866/17 2017-10-20 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 970/17 2017-10-20 - 09:50 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 158/17 2017-10-20 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 974/17 2017-10-20 - 10:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 984/17 2017-10-20 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 990/17 2017-10-20 - 10:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1169/17 2017-10-20 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 994/17 2017-10-20 - 11:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1014/17 2017-10-20 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 429/17 2017-10-20 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1030/17 2017-10-20 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1032/17 2017-10-20 - 12:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1034/17 2017-10-20 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 298/17 2017-10-20 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II W 602/16 2017-10-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 438/17 2017-10-23 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 410/17 2017-10-23 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 450/17 2017-10-23 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 999/17 2017-10-23 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II W 420/17 2017-10-23 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1219/17 2017-10-23 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1209/17 2017-10-23 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1229/17 2017-10-23 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 142/17 2017-10-23 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1217/17 2017-10-23 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1218/17 2017-10-23 - 13:45 216 Grażyna Pizoń
II K 216/17 2017-10-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 146/17 2017-10-24 - 11:00 209 Grażyna Pizoń
II Kp 123/17 2017-10-24 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1040/17 2017-10-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1042/17 2017-10-25 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1074/17 2017-10-25 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1112/17 2017-10-25 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1114/17 2017-10-25 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 146/17 2017-10-25 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1172/17 2017-10-25 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 250/17 2017-10-25 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 435/17 2017-10-26 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1075/17 2017-10-26 - 09:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1076/17 2017-10-26 - 09:40 217 Dorota Blajer
II Ko 996/17 2017-10-26 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1081/17 2017-10-26 - 10:20 217 Dorota Blajer
II Ko 981/17 2017-10-26 - 10:40 217 Dorota Blajer
II Ko 983/17 2017-10-26 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1083/17 2017-10-26 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 645/17 2017-10-26 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Ko 881/17 2017-10-26 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1238/17 2017-10-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1239/17 2017-10-27 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II K 4/15 2017-10-27 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 307/17 2017-10-27 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 309/17 2017-10-27 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 308/17 2017-10-27 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 6/15 2017-10-27 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1257/17 2017-10-27 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1247/17 2017-10-27 - 13:45 216 Grażyna Pizoń
II K 149/17 2017-10-30 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 166/17 2017-10-31 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 784/17 2017-10-31 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1126/17 2017-10-31 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1164/17 2017-10-31 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1166/17 2017-10-31 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1210/17 2017-10-31 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 274/17 2017-11-03 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 9/15 2017-11-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 415/16 2017-11-06 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 241/17 2017-11-07 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 151/17 2017-11-07 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 280/17 2017-11-08 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 294/17 2017-11-08 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 13/17 2017-11-09 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 116/17 2017-11-09 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 153/17 2017-11-09 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 64/16 2017-11-13 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 425/16 2017-11-14 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 295/17 2017-11-14 - 11:00 217 Dorota Blajer
II W 213/17 2017-11-14 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 282/17 2017-11-15 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 284/17 2017-11-15 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 286/17 2017-11-15 - 09:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 292/17 2017-11-15 - 10:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 322/16 2017-11-15 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 160/17 2017-11-15 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 302/17 2017-11-15 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 300/17 2017-11-15 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 141/17 2017-11-16 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 133/17 2017-11-16 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1793/16 2017-11-16 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1016/17 2017-11-16 - 10:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1015/17 2017-11-16 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 995/17 2017-11-16 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 161/17 2017-11-16 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1125/17 2017-11-16 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 238/15 2017-11-17 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 219/16 2017-11-20 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 261/17 2017-11-21 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 253/17 2017-11-21 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 53/17 2017-11-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 255/17 2017-11-23 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 135/17 2017-11-23 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kp 168/17 2017-11-24 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 299/17 2017-11-24 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 459/16 2017-12-11 - 10:00 216 Grażyna Pizoń


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Nsm 159/17 2017-10-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 118/17 2017-10-04 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 241/17 2017-10-04 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RC 120/17 2017-10-04 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 94/16 2017-10-06 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 82/17 2017-10-06 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 211/17 2017-10-06 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 219/17 2017-10-06 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 251/17 2017-10-06 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 223/17 2017-10-06 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 95/17 2017-10-06 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 247/17 2017-10-10 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 245/17 2017-10-10 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 260/17 2017-10-11 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 258/17 2017-10-11 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 257/17 2017-10-11 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 256/17 2017-10-11 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 261/17 2017-10-11 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 255/17 2017-10-11 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RC 48/17 2017-10-17 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 42/17 2017-10-17 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 198/17 2017-10-17 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 186/17 2017-10-17 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 204/17 2017-10-17 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 109/17 2017-10-17 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 118/17 2017-10-18 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 111/17 2017-10-18 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 243/17 2017-10-18 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RC 101/17 2017-10-18 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 117/17 2017-10-18 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 45/17 2017-10-18 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 262/17 2017-10-18 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RC 64/17 2017-10-19 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 96/17 2017-10-19 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 21/17 2017-10-19 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nmo 42/17 2017-10-19 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 24/17 2017-10-19 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 230/17 2017-10-19 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 114/17 2017-10-20 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 119/17 2017-10-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 169/17 2017-10-20 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 225/17 2017-10-20 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 71/17 2017-10-20 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 226/17 2017-10-20 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 236/17 2017-10-20 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 234/17 2017-10-20 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 232/17 2017-10-20 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 127/17 2017-10-20 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 233/17 2017-10-20 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 296/16 2017-10-20 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 215/17 2017-10-20 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 264/17 2017-10-20 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 173/17 2017-10-20 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 263/17 2017-10-20 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 193/17 2017-10-24 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 185/17 2017-10-24 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 227/17 2017-10-24 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 106/17 2017-10-24 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 107/17 2017-10-24 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 108/17 2017-10-24 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 60/17 2017-10-24 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 55/17 2017-10-26 - 08:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 202/17 2017-10-26 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 97/17 2017-10-26 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 97/17 2017-10-26 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 100/17 2017-10-26 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 188/17 2017-10-26 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 53/17 2017-10-26 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 211/17 2017-10-26 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 104/17 2017-10-30 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 105/17 2017-10-30 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 213/17 2017-10-30 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 228/17 2017-10-30 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 231/17 2017-10-30 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 208/17 2017-10-30 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 209/17 2017-10-30 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 210/17 2017-10-30 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 99/17 2017-11-03 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 112/17 2017-11-03 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 103/17 2017-11-03 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 36/17 2017-11-03 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 102/17 2017-11-03 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 219/17 2017-11-07 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 109/17 2017-11-07 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 115/17 2017-11-07 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 102/17 2017-11-07 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 238/17 2017-11-07 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 237/17 2017-11-07 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 126/17 2017-11-07 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 93/17 2017-11-07 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 214/17 2017-11-08 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 75/17 2017-11-09 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 173/17 2017-11-09 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 125/17 2017-11-16 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 244/17 2017-11-16 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 246/17 2017-11-16 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 242/17 2017-11-16 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 82/17 2017-11-17 - 13:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 124/17 2017-11-21 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 74/17 2017-11-21 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 22/17 2017-11-21 - 10:40 110 Ewa Kopczyńska
III RC 86/17 2017-11-21 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 76/17 2017-11-21 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska


Wygenerowano z systemu dnia: 2017-09-23 07:01:59

Rejestr zmian