Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 414/17 2018-03-19 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 29/18 2018-03-19 - 09:00 19 Monika Zań
I C 112/16 2018-03-19 - 09:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 38/18 2018-03-19 - 10:00 19 Monika Zań
I Ns 10/18 2018-03-19 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 18/18 2018-03-19 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 36/18 2018-03-19 - 11:00 19 Monika Zań
I Ns 23/18 2018-03-19 - 12:00 19 Monika Zań
I Ns 25/18 2018-03-19 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 11/17 2018-03-19 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 171/17 2018-03-19 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 453/17 2018-03-19 - 13:30 19 Monika Zań
I Ns 395/17 2018-03-20 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Co 338/17 2018-03-20 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I C 291/16 2018-03-20 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I C 441/17 2018-03-20 - 13:30 19 Anna Lipiarz
I C 388/17 2018-03-20 - 14:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 32/17 2018-03-20 - 14:10 19 Anna Lipiarz
I C 17/17 2018-03-22 - 00:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 451/17 2018-03-22 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 27/15 2018-03-22 - 09:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 389/17 2018-03-22 - 10:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 127/16 2018-03-22 - 10:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 167/17 2018-03-22 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 46/18 2018-03-22 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 454/17 2018-03-22 - 13:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 460/17 2018-03-23 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 569/16 2018-03-23 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 53/18 2018-03-23 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 54/18 2018-03-23 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 584/16 2018-03-26 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 38/18 2018-03-26 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 41/18 2018-03-26 - 09:55 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 182/17 2018-03-26 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 28/15 2018-03-26 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 440/17 2018-03-26 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 787/15 2018-03-26 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 390/17 2018-03-28 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 109/17 2018-03-28 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 383/17 2018-03-28 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 405/16 2018-03-28 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 290/17 2018-03-28 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 480/17 2018-03-28 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 452/17 2018-03-29 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 799/15 2018-03-29 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 1005/15 2018-03-29 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 30/18 2018-03-29 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 92/18 2018-04-04 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 1/15 2018-04-04 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 58/18 2018-04-04 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 93/18 2018-04-04 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 528/16 2018-04-05 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 315/15 2018-04-05 - 10:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 472/17 2018-04-05 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 334/17 2018-04-05 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 107/17 2018-04-05 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 402/17 2018-04-06 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 389/17 2018-04-06 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 212/17 2018-04-06 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 68/18 2018-04-06 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 39/18 2018-04-06 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 403/17 2018-04-06 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 72/18 2018-04-06 - 14:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 42/18 2018-04-09 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 381/16 2018-04-09 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 397/17 2018-04-09 - 09:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 476/17 2018-04-09 - 10:00 17 Monika Zań
I C 300/16 2018-04-09 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 14/18 2018-04-09 - 11:00 17 Monika Zań
I C 297/17 2018-04-09 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 463/17 2018-04-09 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 277/16 2018-04-09 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 33/18 2018-04-09 - 13:00 17 Monika Zań
I C 214/16 2018-04-09 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 97/16 2018-04-09 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 14/18 2018-04-09 - 14:00 17 Monika Zań
I Ns 486/15 2018-04-09 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 57/18 2018-04-09 - 15:00 17 Monika Zań
I Ns 254/15 2018-04-10 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 152/16 2018-04-10 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I C 268/17 2018-04-10 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I C 414/17 2018-04-10 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I C 48/18 2018-04-10 - 13:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 118/17 2018-04-10 - 13:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 453/17 2018-04-11 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 417/17 2018-04-12 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 261/16 2018-04-12 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 439/17 2018-04-12 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 173/17 2018-04-12 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 923/15 2018-04-12 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 373/17 2018-04-13 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 160/17 2018-04-13 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 262/16 2018-04-13 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 250/17 2018-04-13 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 75/18 2018-04-13 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 78/18 2018-04-13 - 14:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 407/17 2018-04-16 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 292/15 2018-04-16 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 95/18 2018-04-16 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 437/17 2018-04-16 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 211/15 2018-04-16 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 332/16 2018-04-17 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 309/17 2018-04-17 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I C 189/17 2018-04-17 - 13:00 19 Anna Lipiarz
I C 132/17 2018-04-17 - 13:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 388/17 2018-04-17 - 14:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 287/17 2018-04-19 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 408/17 2018-04-19 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 458/17 2018-04-19 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 365/17 2018-04-19 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 84/18 2018-04-20 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 377/17 2018-04-20 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 835/15 2018-04-20 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 423/17 2018-04-20 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 444/17 2018-04-20 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 58/18 2018-04-20 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 37/18 2018-04-23 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 67/18 2018-04-23 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 86/18 2018-04-23 - 09:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 22/18 2018-04-23 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 387/16 2018-04-23 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 56/18 2018-04-23 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 8/17 2018-04-23 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 57/18 2018-04-23 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 10/17 2018-04-25 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 475/17 2018-04-25 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 593/16 2018-04-25 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 342/17 2018-04-25 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 486/17 2018-04-26 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 438/17 2018-04-26 - 09:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 94/17 2018-04-26 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 974/15 2018-04-26 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 435/16 2018-04-26 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 413/17 2018-04-27 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 15/18 2018-04-27 - 08:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 52/18 2018-04-27 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 449/17 2018-04-27 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 117/16 2018-05-07 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 13/18 2018-05-07 - 09:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 309/17 2018-05-07 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 36/17 2018-05-07 - 10:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 37/18 2018-05-14 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 391/17 2018-05-14 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 437/17 2018-05-14 - 10:10 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 165/17 2018-05-14 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 418/17 2018-05-15 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 87/18 2018-05-18 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 393/17 2018-05-30 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 432/17 2018-05-30 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 52/18 2018-05-30 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 45/18 2018-06-14 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 33/18 2018-06-14 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 27/18 2018-06-14 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 90/17 2018-06-26 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 142/15 2018-06-26 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 271/17 2018-07-05 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 338/17 2018-07-17 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 103/18 2018-07-17 - 09:30 19 Anna Lipiarz


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 104/17 2018-03-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 96/18 2018-03-19 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 58/18 2018-03-19 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 412/17 2018-03-19 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 459/16 2018-03-19 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II W 382/17 2018-03-19 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 230/17 2018-03-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 476/17 2018-03-20 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 453/17 2018-03-20 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 414/17 2018-03-21 - 00:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 40/18 2018-03-21 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 8/18 2018-03-21 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 451/17 2018-03-21 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 380/17 2018-03-21 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 122/18 2018-03-21 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 114/18 2018-03-21 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 411/17 2018-03-21 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 595/15 2018-03-21 - 14:00 217 Dorota Blajer
II K 365/17 2018-03-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 21/18 2018-03-22 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 410/17 2018-03-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 379/17 2018-03-23 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 57/18 2018-03-23 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 27/18 2018-03-23 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1724/17 2018-03-23 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 26/18 2018-03-23 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 220/18 2018-03-23 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 232/18 2018-03-23 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 197/18 2018-03-23 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 198/18 2018-03-23 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 270/17 2018-03-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 35/18 2018-03-26 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 30/18 2018-03-26 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 210/17 2018-03-26 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 208/18 2018-03-26 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 227/18 2018-03-26 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 46/18 2018-03-27 - 08:15 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 47/18 2018-03-27 - 08:45 216 Grażyna Pizoń
II K 13/18 2018-03-27 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 69/18 2018-03-27 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 484/17 2018-03-27 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 152/18 2018-03-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 7/18 2018-03-28 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 170/18 2018-03-28 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 210/18 2018-03-28 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 194/18 2018-03-28 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 214/18 2018-03-28 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 41/18 2018-03-28 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 34/18 2018-03-28 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 366/17 2018-03-28 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 25/18 2018-03-28 - 12:30 217 Dorota Blajer
II W 84/18 2018-03-28 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 644/17 2018-03-28 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 29/18 2018-03-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 38/18 2018-03-29 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 43/18 2018-03-29 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 47/18 2018-03-29 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 51/18 2018-03-29 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 60/18 2018-03-29 - 11:30 217 Dorota Blajer
II K 74/18 2018-03-29 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 75/18 2018-03-29 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Kp 42/18 2018-03-29 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kp 49/18 2018-04-03 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 28/18 2018-04-03 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 124/18 2018-04-03 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 674/17 2018-04-03 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 34/17 2018-04-03 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 463/17 2018-04-04 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 17/18 2018-04-05 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 376/16 2018-04-05 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 78/18 2018-04-06 - 00:00 216 Grażyna Pizoń
II W 1/18 2018-04-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 36/18 2018-04-06 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 469/17 2018-04-06 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 112/18 2018-04-06 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 257/18 2018-04-06 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II W 114/18 2018-04-06 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 259/18 2018-04-06 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 297/18 2018-04-06 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 474/17 2018-04-06 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 469/17 2018-04-10 - 08:30 209 Grażyna Pizoń
II K 384/17 2018-04-10 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 128/17 2018-04-10 - 09:30 216 Ewa Kopczyńska
II K 405/16 2018-04-10 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 472/17 2018-04-10 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2018-04-11 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 430/17 2018-04-11 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 44/18 2018-04-13 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 58/18 2018-04-13 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 56/18 2018-04-13 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II K 48/18 2018-04-13 - 09:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 62/18 2018-04-13 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 49/18 2018-04-13 - 10:10 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 57/18 2018-04-13 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 54/18 2018-04-13 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 440/17 2018-04-13 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 287/18 2018-04-13 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 309/18 2018-04-13 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 337/18 2018-04-13 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Kop 1/18 2018-04-13 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1712/17 2018-04-13 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 46/18 2018-04-16 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 69/18 2018-04-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 446/17 2018-04-17 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 67/18 2018-04-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 22/18 2018-04-18 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 303/17 2018-04-18 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 15/18 2018-04-18 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 70/18 2018-04-18 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 66/18 2018-04-18 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 41/18 2018-04-18 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 332/18 2018-04-18 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 334/18 2018-04-18 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 64/18 2018-04-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 32/17 2018-04-20 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 9/18 2018-04-20 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 53/18 2018-04-20 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 2/18 2018-04-20 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 310/18 2018-04-20 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 324/18 2018-04-20 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 238/15 2018-04-23 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 429/17 2018-04-23 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 73/18 2018-04-23 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 322/16 2018-04-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 389/18 2018-04-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 388/18 2018-04-25 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 397/18 2018-04-25 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 387/18 2018-04-25 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 379/18 2018-04-25 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 378/18 2018-04-25 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 377/18 2018-04-25 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 392/17 2018-04-25 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 61/18 2018-04-25 - 13:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 441/17 2018-04-26 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 325/18 2018-04-26 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 221/18 2018-04-26 - 13:40 217 Dorota Blajer
II Ko 376/18 2018-04-26 - 13:40 217 Dorota Blajer
II K 71/18 2018-04-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 327/18 2018-04-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 157/18 2018-04-27 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 158/18 2018-04-27 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 117/18 2018-04-27 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 77/18 2018-04-27 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 132/18 2018-04-27 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 342/18 2018-04-27 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 166/17 2018-05-09 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 344/18 2018-05-09 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 346/18 2018-05-09 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 350/18 2018-05-09 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 76/18 2018-05-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 338/17 2018-05-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RC 179/17 2018-03-20 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 9/18 2018-03-20 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 3/15 2018-03-20 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 37/18 2018-03-20 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 45/18 2018-03-20 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 44/18 2018-03-20 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 39/18 2018-03-20 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 38/18 2018-03-20 - 13:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 59/17 2018-03-21 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 138/17 2018-03-21 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 84/17 2018-03-21 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 303/17 2018-03-21 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 188/17 2018-03-21 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 267/17 2018-03-21 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 349/17 2018-03-21 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 123/17 2018-03-22 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 40/18 2018-03-22 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 41/18 2018-03-22 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 42/18 2018-03-22 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 47/18 2018-03-22 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 38/18 2018-03-22 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 5/18 2018-03-22 - 12:10 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 20/18 2018-03-22 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 51/18 2018-03-23 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 4/18 2018-03-23 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 268/17 2018-03-23 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 42/17 2018-03-23 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 321/17 2018-03-23 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 48/18 2018-03-23 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 293/17 2018-03-23 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 4/18 2018-03-28 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 144/17 2018-03-28 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/17 2018-03-28 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 11/18 2018-03-28 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 12/18 2018-03-28 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 182/16 2018-03-28 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RC 11/18 2018-03-28 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 145/17 2018-04-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 64/17 2018-04-04 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 14/18 2018-04-04 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 8/18 2018-04-04 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 9/18 2018-04-04 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 18/18 2018-04-04 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 123/17 2018-04-04 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 266/17 2018-04-04 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 291/17 2018-04-05 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 211/17 2018-04-05 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 33/17 2018-04-05 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 6/18 2018-04-06 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 12/18 2018-04-06 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 183/17 2018-04-06 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 132/17 2018-04-06 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 220/17 2018-04-06 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RCo 11/18 2018-04-06 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 26/17 2018-04-10 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 22/18 2018-04-10 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 51/18 2018-04-10 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Opm 278/15 2018-04-11 - 00:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 65/18 2018-04-11 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III Nsm 24/18 2018-04-11 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 19/18 2018-04-11 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 32/18 2018-04-11 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 324/17 2018-04-11 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 26/17 2018-04-11 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 22/18 2018-04-11 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Opm 200/15 2018-04-11 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 4/18 2018-04-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 144/17 2018-04-13 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/17 2018-04-13 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 11/18 2018-04-13 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 12/18 2018-04-13 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 182/16 2018-04-13 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RC 11/18 2018-04-13 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 120/17 2018-04-18 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 282/17 2018-04-18 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 33/18 2018-04-18 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 34/18 2018-04-18 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 23/18 2018-04-18 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 31/18 2018-04-18 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 37/18 2018-04-18 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 39/18 2018-04-18 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 43/18 2018-04-18 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 187/17 2018-04-18 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 67/18 2018-04-18 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 50/18 2018-04-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 49/18 2018-04-20 - 09:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 40/18 2018-04-20 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 230/17 2018-04-20 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nkd 7/18 2018-04-20 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 50/18 2018-04-20 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RC 147/17 2018-04-20 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 289/17 2018-04-20 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 229/17 2018-04-20 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 55/18 2018-04-20 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 47/18 2018-04-27 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 58/18 2018-04-27 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 54/18 2018-04-27 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 142/17 2018-04-27 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 57/18 2018-04-27 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 57/18 2018-04-27 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 14/18 2018-04-27 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 64/18 2018-04-27 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 65/18 2018-04-27 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 66/18 2018-04-27 - 14:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 67/18 2018-04-27 - 14:20 219 Anna Lipiarz
III RC 28/18 2018-05-09 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 60/18 2018-05-09 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 61/18 2018-05-09 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 66/18 2018-05-09 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 55/18 2018-05-09 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 354/17 2018-05-09 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 62/18 2018-05-09 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 64/18 2018-05-11 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 253/17 2018-05-11 - 09:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 218/17 2018-05-11 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 64/18 2018-05-16 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 253/17 2018-05-16 - 09:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 218/17 2018-05-16 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 15/18 2018-05-16 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 72/18 2018-05-16 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 69/18 2018-05-16 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 31/18 2018-05-16 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 54/18 2018-05-16 - 12:40 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2018-03-18 08:00:43

Rejestr zmian