Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 180/17 2017-11-20 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 387/16 2017-11-20 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 167/17 2017-11-20 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 171/17 2017-11-20 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 47/17 2017-11-20 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 27/15 2017-11-20 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 301/15 2017-11-21 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 219/15 2017-11-21 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I C 313/17 2017-11-21 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 178/17 2017-11-21 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I C 298/17 2017-11-21 - 13:00 19 Anna Lipiarz
I C 241/16 2017-11-21 - 13:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 316/17 2017-11-22 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Cps 12/17 2017-11-22 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Cps 15/17 2017-11-22 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 392/17 2017-11-22 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 382/17 2017-11-22 - 11:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 130/17 2017-11-22 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 109/17 2017-11-22 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 211/17 2017-11-23 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 147/17 2017-11-23 - 09:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 165/17 2017-11-23 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 707/15 2017-11-23 - 11:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 714/15 2017-11-23 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 884/15 2017-11-23 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 315/15 2017-11-23 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 118/17 2017-11-24 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 231/16 2017-11-24 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 191/17 2017-11-24 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 286/17 2017-11-24 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 291/17 2017-11-24 - 09:35 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 357/17 2017-11-24 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 337/17 2017-11-24 - 10:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 341/17 2017-11-24 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 325/17 2017-11-24 - 10:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 315/17 2017-11-24 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 307/17 2017-11-24 - 11:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 265/17 2017-11-24 - 11:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 141/17 2017-11-24 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 249/17 2017-11-24 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 354/16 2017-11-24 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 384/16 2017-11-24 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 322/17 2017-11-24 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 42/17 2017-11-24 - 13:10 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 258/17 2017-11-24 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 246/17 2017-11-27 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 214/17 2017-11-27 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 194/17 2017-11-27 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 111/17 2017-11-27 - 11:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 923/15 2017-11-27 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 358/16 2017-11-27 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 134/17 2017-11-27 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 484/16 2017-11-27 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 237/17 2017-11-30 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 295/17 2017-11-30 - 09:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 10/15 2017-11-30 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 16/15 2017-11-30 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 365/17 2017-11-30 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 270/17 2017-11-30 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 91/17 2017-11-30 - 13:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 112/16 2017-11-30 - 14:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 253/17 2017-12-01 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 344/17 2017-12-01 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 377/17 2017-12-01 - 09:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 324/16 2017-12-01 - 09:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 266/17 2017-12-01 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 435/16 2017-12-01 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 331/17 2017-12-01 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 335/17 2017-12-01 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 188/17 2017-12-01 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 314/17 2017-12-01 - 12:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 250/17 2017-12-01 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 15/17 2017-12-01 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 259/16 2017-12-01 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 22/17 2017-12-01 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 219/17 2017-12-01 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 324/17 2017-12-04 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 360/17 2017-12-04 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 15/17 2017-12-04 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 161/17 2017-12-04 - 10:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 158/17 2017-12-04 - 11:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 58/15 2017-12-04 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 1017/15 2017-12-04 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 881/15 2017-12-04 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 338/17 2017-12-05 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Co 35/16 2017-12-05 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I Co 72/17 2017-12-05 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Co 145/17 2017-12-05 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 150/17 2017-12-05 - 11:50 19 Anna Lipiarz
I C 205/17 2017-12-05 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I Co 293/16 2017-12-06 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 625/15 2017-12-06 - 09:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 349/17 2017-12-06 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 346/17 2017-12-06 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 593/15 2017-12-06 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 233/17 2017-12-06 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 370/17 2017-12-06 - 14:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 321/16 2017-12-07 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 614/16 2017-12-07 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 547/16 2017-12-07 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 581/16 2017-12-07 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 66/15 2017-12-07 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 57/15 2017-12-07 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 190/17 2017-12-08 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 187/17 2017-12-08 - 08:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 90/17 2017-12-08 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 300/17 2017-12-08 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 379/17 2017-12-08 - 09:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 378/17 2017-12-08 - 09:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 124/17 2017-12-08 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 62/16 2017-12-08 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 88/17 2017-12-08 - 10:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 376/16 2017-12-08 - 10:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 182/17 2017-12-08 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 48/17 2017-12-08 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 86/16 2017-12-08 - 11:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 110/17 2017-12-08 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 120/17 2017-12-08 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 182/17 2017-12-08 - 12:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 409/17 2017-12-08 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 870/15 2017-12-08 - 12:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 58/17 2017-12-08 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 311/17 2017-12-08 - 13:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 364/16 2017-12-08 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 295/16 2017-12-08 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 278/17 2017-12-11 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 140/17 2017-12-11 - 09:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 297/17 2017-12-11 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 157/17 2017-12-11 - 10:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 371/15 2017-12-11 - 10:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 91/16 2017-12-11 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 303/17 2017-12-11 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 50/17 2017-12-12 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 1012/15 2017-12-12 - 09:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 32/17 2017-12-12 - 10:10 19 Anna Lipiarz
I Ns 388/17 2017-12-12 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I C 122/17 2017-12-12 - 11:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 218/16 2017-12-12 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I C 88/15 2017-12-14 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 611/16 2017-12-14 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 166/15 2017-12-14 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 142/15 2017-12-14 - 11:35 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 241/16 2017-12-14 - 12:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 170/17 2017-12-14 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 85/17 2017-12-14 - 13:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 56/15 2017-12-14 - 14:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 252/17 2017-12-15 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 45/17 2017-12-15 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 11/17 2017-12-15 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 311/17 2017-12-15 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 287/17 2017-12-15 - 09:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 588/16 2017-12-15 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 394/17 2017-12-15 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 397/17 2017-12-15 - 10:55 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 334/17 2017-12-15 - 11:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 395/17 2017-12-15 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 48/16 2017-12-15 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 302/17 2017-12-15 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 401/17 2017-12-15 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 333/17 2017-12-15 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 392/17 2017-12-15 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 376/17 2017-12-15 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 28/15 2017-12-18 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 404/17 2017-12-18 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 401/17 2017-12-18 - 11:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 405/17 2017-12-18 - 11:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 303/17 2017-12-18 - 12:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 74/15 2017-12-18 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 354/17 2017-12-20 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 569/16 2017-12-20 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 369/17 2017-12-20 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 413/17 2017-12-20 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 3/15 2017-12-20 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 422/17 2017-12-20 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 416/17 2017-12-20 - 12:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Cps 22/17 2017-12-20 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 97/16 2017-12-21 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 711/15 2017-12-21 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 57/17 2017-12-21 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 501/16 2017-12-21 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 231/17 2017-12-21 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 261/17 2017-12-21 - 11:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 1010/15 2017-12-21 - 12:10 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 373/17 2017-12-22 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 179/15 2017-12-22 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 396/17 2017-12-22 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 297/16 2017-12-22 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 366/17 2017-12-22 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 435/15 2017-12-22 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 399/17 2017-12-22 - 14:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 353/17 2017-12-28 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 105/17 2017-12-28 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 82/16 2017-12-28 - 09:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 260/17 2017-12-28 - 10:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 233/17 2017-12-28 - 11:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 429/17 2017-12-28 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 430/17 2017-12-28 - 11:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 236/17 2017-12-29 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 306/17 2017-12-29 - 08:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 310/17 2017-12-29 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 269/17 2017-12-29 - 09:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 225/17 2017-12-29 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 174/17 2017-12-29 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 181/17 2017-12-29 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 1005/15 2017-12-29 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 209/16 2017-12-29 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 113/17 2017-12-29 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 17/17 2018-01-04 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 64/17 2018-01-04 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 232/17 2018-01-04 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 38/16 2018-01-04 - 14:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 355/16 2018-01-08 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 194/17 2018-01-08 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 271/17 2018-01-08 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 169/17 2018-01-08 - 11:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 204/16 2018-01-08 - 12:10 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 300/16 2018-01-08 - 12:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 545/15 2018-01-09 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 198/16 2018-01-11 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 384/17 2018-01-11 - 09:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 356/16 2018-01-11 - 10:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 107/17 2018-01-11 - 11:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 385/16 2018-01-11 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 528/16 2018-01-15 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 171/17 2018-01-15 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 318/17 2018-01-16 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 395/17 2018-01-16 - 09:15 19 Anna Lipiarz
I Ns 95/17 2018-01-16 - 09:30 19 Anna Lipiarz
I C 18/17 2018-01-16 - 10:10 19 Anna Lipiarz
I C 153/17 2018-01-16 - 11:10 19 Anna Lipiarz
I Ns 398/17 2018-01-16 - 12:10 19 Anna Lipiarz
I C 382/17 2018-01-16 - 13:00 19 Anna Lipiarz
I Cps 21/17 2018-01-18 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 305/17 2018-01-25 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 87/17 2018-01-25 - 09:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 244/17 2018-01-25 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 608/16 2018-01-30 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 332/16 2018-01-30 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I C 400/17 2018-01-30 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 372/17 2018-02-02 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 309/17 2018-02-06 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 181/17 2018-02-12 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 185/17 2018-02-12 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 207/17 2018-02-12 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 330/17 2018-02-16 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 185/17 2018-02-19 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 207/17 2018-02-19 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 340/17 2018-02-19 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 304/17 2018-02-22 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 342/17 2018-02-28 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 8/17 2018-03-15 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 391/17 2018-03-15 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 402/17 2018-04-06 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II W 50/17 2017-11-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2017-11-20 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 352/17 2017-11-20 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 324/17 2017-11-20 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 320/17 2017-11-20 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 322/17 2017-11-20 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 222/17 2017-11-20 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 172/17 2017-11-20 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 80/17 2017-11-20 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 377/17 2017-11-21 - 08:30 216 Grażyna Pizoń
II K 261/17 2017-11-21 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 253/17 2017-11-21 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 319/17 2017-11-21 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 175/17 2017-11-21 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 204/17 2017-11-22 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 53/17 2017-11-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 330/17 2017-11-22 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 310/17 2017-11-22 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 312/17 2017-11-22 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 314/17 2017-11-22 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1274/17 2017-11-22 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1280/17 2017-11-22 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 874/17 2017-11-22 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 396/17 2017-11-22 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 305/15 2017-11-22 - 14:00 217 Dorota Blajer
II K 255/17 2017-11-23 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 135/17 2017-11-23 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 492/17 2017-11-24 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 168/17 2017-11-24 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1323/17 2017-11-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1281/17 2017-11-24 - 09:15 217 Dorota Blajer
II Ko 1216/17 2017-11-24 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1211/17 2017-11-24 - 09:45 217 Dorota Blajer
II K 299/17 2017-11-24 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1203/17 2017-11-24 - 10:15 217 Dorota Blajer
II W 135/17 2017-11-24 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1225/17 2017-11-24 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1163/17 2017-11-24 - 10:45 217 Dorota Blajer
II Ko 1305/17 2017-11-24 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 339/17 2017-11-24 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 153/17 2017-11-24 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1300/17 2017-11-24 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1302/17 2017-11-24 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 347/17 2017-11-24 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1304/17 2017-11-24 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 334/17 2017-11-24 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 348/17 2017-11-24 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 326/17 2017-11-24 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1337/17 2017-11-24 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1314/17 2017-11-24 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 234/17 2017-11-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 527/17 2017-11-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1359/17 2017-11-27 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II W 528/17 2017-11-27 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1399/17 2017-11-27 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1389/17 2017-11-27 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1397/17 2017-11-27 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1398/17 2017-11-27 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1377/17 2017-11-27 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1084/17 2017-11-27 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1379/17 2017-11-27 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 380/15 2017-11-27 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 186/17 2017-11-28 - 08:30 216 Grażyna Pizoń
II K 304/17 2017-11-28 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Kp 178/17 2017-11-28 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 323/17 2017-11-28 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 321/17 2017-11-28 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 301/17 2017-11-28 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 329/17 2017-11-28 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 325/17 2017-11-28 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Kp 156/17 2017-11-28 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 425/16 2017-11-28 - 14:00 217 Dorota Blajer
II K 332/17 2017-11-29 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1378/17 2017-11-29 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 173/17 2017-11-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1387/17 2017-11-29 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1237/17 2017-11-29 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 340/17 2017-11-29 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 333/17 2017-11-29 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1205/17 2017-11-29 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 345/17 2017-11-29 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 343/17 2017-11-29 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 309/17 2017-11-29 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1273/17 2017-11-29 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 344/17 2017-11-29 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1136/17 2017-11-29 - 12:20 217 Dorota Blajer
II K 359/17 2017-11-29 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 346/17 2017-11-29 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1235/17 2017-11-29 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1335/17 2017-11-29 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1322/17 2017-11-29 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 357/17 2017-11-29 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1141/17 2017-11-29 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1332/17 2017-11-29 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1215/17 2017-11-29 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1334/17 2017-11-29 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 358/17 2017-11-29 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 703/17 2017-11-29 - 13:40 217 Dorota Blajer
II Ko 806/17 2017-11-29 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 331/17 2017-11-30 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 375/17 2017-11-30 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 355/17 2017-11-30 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 356/17 2017-11-30 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 353/17 2017-11-30 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 336/17 2017-11-30 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 363/17 2017-11-30 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 982/17 2017-12-01 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 539/17 2017-12-01 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1350/17 2017-12-01 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 484/17 2017-12-01 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1352/17 2017-12-01 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1354/17 2017-12-01 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1360/17 2017-12-01 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 149/17 2017-12-01 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 980/17 2017-12-01 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1210/17 2017-12-01 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 488/17 2017-12-01 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 12/15 2017-12-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 177/17 2017-12-04 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 447/16 2017-12-04 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 354/17 2017-12-04 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 327/17 2017-12-04 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Kop 20/17 2017-12-04 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 335/17 2017-12-05 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 291/17 2017-12-05 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 365/17 2017-12-05 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 382/17 2017-12-06 - 00:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 369/17 2017-12-06 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 367/17 2017-12-06 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II K 368/17 2017-12-06 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 410/17 2017-12-06 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1374/17 2017-12-06 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1380/17 2017-12-06 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1384/17 2017-12-06 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 350/17 2017-12-06 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 274/17 2017-12-07 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 270/17 2017-12-08 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 289/17 2017-12-08 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 26/17 2017-12-08 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 212/17 2017-12-08 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 420/17 2017-12-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 459/16 2017-12-11 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 540/17 2017-12-11 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 415/16 2017-12-11 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 210/17 2017-12-11 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 338/17 2017-12-12 - 08:30 216 Grażyna Pizoń
II K 195/17 2017-12-12 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 985/17 2017-12-12 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 200/17 2017-12-13 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1410/17 2017-12-13 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1412/17 2017-12-13 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1424/17 2017-12-13 - 12:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1386/17 2017-12-13 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1390/17 2017-12-13 - 12:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1394/17 2017-12-13 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1400/17 2017-12-13 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 560/17 2017-12-13 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 360/17 2017-12-15 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 372/17 2017-12-15 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 374/17 2017-12-15 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II K 364/17 2017-12-15 - 12:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1432/17 2017-12-15 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1434/17 2017-12-15 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1520/17 2017-12-15 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 34/17 2017-12-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 187/17 2017-12-18 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1478/17 2017-12-18 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1477/17 2017-12-18 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1449/17 2017-12-18 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 240/17 2017-12-18 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1448/17 2017-12-18 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 378/17 2017-12-18 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1487/17 2017-12-18 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II W 467/16 2017-12-18 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1488/17 2017-12-18 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1519/17 2017-12-18 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 440/16 2017-12-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1460/17 2017-12-20 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1462/17 2017-12-20 - 11:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1472/17 2017-12-20 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 366/17 2017-12-20 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 382/17 2017-12-20 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 388/17 2017-12-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 387/17 2017-12-27 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II K 9/15 2017-12-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 380/17 2017-12-28 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1484/17 2017-12-28 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1486/17 2017-12-28 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1490/17 2017-12-28 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 214/17 2017-12-28 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 386/17 2017-12-28 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1500/17 2017-12-28 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 379/17 2018-01-08 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 389/17 2018-01-15 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 43/17 2018-01-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 376/16 2018-01-24 - 11:00 217 Dorota Blajer


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RC 124/17 2017-11-21 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 74/17 2017-11-21 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 22/17 2017-11-21 - 10:40 110 Ewa Kopczyńska
III RC 86/17 2017-11-21 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 76/17 2017-11-21 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 288/17 2017-11-21 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 115/17 2017-11-22 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 189/17 2017-11-22 - 10:00 219 Ewa Kopczyńska
III RNs 168/17 2017-11-22 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 186/17 2017-11-22 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 185/17 2017-11-22 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 164/17 2017-11-22 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 120/17 2017-11-22 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Cps 82/17 2017-11-22 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 234/17 2017-11-23 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 232/17 2017-11-23 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 187/17 2017-11-23 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 113/17 2017-11-23 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 217/17 2017-11-23 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 256/17 2017-11-23 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 205/17 2017-11-23 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 286/17 2017-11-23 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 140/17 2017-11-24 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 141/17 2017-11-24 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 280/17 2017-11-24 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 279/17 2017-11-24 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 278/17 2017-11-24 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RCo 20/17 2017-11-24 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 59/17 2017-11-24 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 275/17 2017-11-24 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 274/17 2017-11-24 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 273/17 2017-11-24 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 207/17 2017-11-27 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 165/17 2017-11-27 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 300/17 2017-11-27 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 301/17 2017-11-27 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 307/17 2017-11-27 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 306/17 2017-11-27 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 304/17 2017-11-27 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nmo 42/17 2017-11-27 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 155/17 2017-11-28 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 71/17 2017-11-28 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 72/17 2017-11-28 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 261/17 2017-11-28 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 73/17 2017-11-28 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 291/17 2017-11-28 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 297/17 2017-11-28 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 258/17 2017-11-28 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 238/17 2017-11-29 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 236/17 2017-11-29 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 237/17 2017-11-29 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 243/17 2017-11-29 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 54/17 2017-11-29 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 244/17 2017-11-29 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RC 82/17 2017-11-29 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Opm 53/16 2017-11-29 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RC 156/17 2017-11-30 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 133/17 2017-11-30 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 312/17 2017-11-30 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 305/17 2017-11-30 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 298/17 2017-11-30 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 303/17 2017-11-30 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 126/17 2017-11-30 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 173/17 2017-12-05 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 198/17 2017-12-05 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 247/17 2017-12-05 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 134/17 2017-12-05 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 110/17 2017-12-05 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 161/17 2017-12-05 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 262/17 2017-12-05 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 245/17 2017-12-06 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 205/17 2017-12-06 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 182/17 2017-12-06 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 174/17 2017-12-06 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 147/17 2017-12-06 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 257/17 2017-12-06 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 146/17 2017-12-06 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 77/17 2017-12-06 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 260/17 2017-12-07 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 268/17 2017-12-07 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 75/17 2017-12-07 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 211/17 2017-12-07 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 249/17 2017-12-08 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 148/17 2017-12-08 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 248/17 2017-12-08 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 284/17 2017-12-08 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 251/17 2017-12-08 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 250/17 2017-12-08 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 101/17 2017-12-08 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 117/17 2017-12-08 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 45/17 2017-12-08 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 206/17 2017-12-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 128/17 2017-12-13 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 261/17 2017-12-13 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 142/17 2017-12-13 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 143/17 2017-12-13 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 218/17 2017-12-13 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 246/17 2017-12-13 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 322/17 2017-12-13 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 70/17 2017-12-15 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 255/17 2017-12-15 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 252/17 2017-12-15 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 151/17 2017-12-15 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 257/17 2017-12-15 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 125/17 2017-12-15 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 138/17 2017-12-15 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RC 119/17 2018-01-10 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 127/17 2018-01-10 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 67/17 2018-01-10 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 68/17 2018-01-10 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 65/17 2018-01-10 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 249/17 2018-01-12 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 148/17 2018-01-12 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 248/17 2018-01-12 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 284/17 2018-01-12 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 251/17 2018-01-12 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 250/17 2018-01-12 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 101/17 2018-01-12 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 117/17 2018-01-12 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 45/17 2018-01-12 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 247/17 2018-01-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 145/17 2018-01-17 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 64/17 2018-01-17 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nkd 66/17 2018-01-17 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 289/17 2018-01-17 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 290/17 2018-01-17 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 287/17 2018-01-17 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 152/17 2018-01-17 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 309/17 2018-01-17 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 283/17 2018-01-24 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 282/17 2018-01-24 - 09:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 310/17 2018-01-24 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 137/17 2018-01-24 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III RC 116/17 2018-01-24 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 144/17 2018-01-24 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 314/17 2018-01-24 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 139/17 2018-01-24 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 276/17 2018-01-24 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 277/17 2018-01-24 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 223/17 2018-01-26 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 315/17 2018-01-26 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 214/16 2018-01-26 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III Nkd 77/17 2018-01-26 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 272/17 2018-01-26 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 271/17 2018-01-26 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 36/17 2018-01-31 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 165/17 2018-01-31 - 12:10 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2017-11-19 02:02:01

Rejestr zmian