Wykaz sędziów

Sędziowie Sądu Rejonowego w Nisku

I Wydział Cywilny

  1. SSR Paweł Mazurkiewicz
  2. SSR Dorota Korman-Włodarska
  3. SSR Elżbieta Skrzypak

II Wydział Karny

  1. SSR Grażyna Pizoń
  2. SSR Dorota Blajer
  3. SSR Krzysztof Dembowski

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

  1. SSR Anna Lipiarz
  2. SSR Ewa Kopczyńska

V Wydział Ksiąg Wieczystych

  1. SSR Anna Lipiarz
  2. Referendarz Szczepan Wójcik
Rejestr zmian