Zarządzenie nr A.003 – 7/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu oraz stron postępowań sądowych  i interesantów przebywających na terenie budynku Sądu w związku  z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19

Zarządzenie nr A.001-13/20

Zarządzenie o odwołaniu rozpraw wyznaczonych od 18 maja 2020 do 29 maja 2020 roku.

I Ns 258/19

WYKAZ SPRAW ODWOŁANYCH – MAJ 2020 – WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

 

W miesiącu maju    2020 r  w II Wydziale Karnym zdjęto  sprawy z wokand  wyznaczone na dzień

18 maja  2020  sprawy   o sygn.

 II K 430/19

II K 442/19

II Ko 261/20

 

19 maja  2020

II K 46/20

II Kp 46/20

II Ko 143/20

II K 37/20

 

20 maja  2020  

II K 48/20

II Ko 159/20

II K 294/19

II Ko 126/20

II Kp 21/20

II K 7/20

 

22 maja  2020

II K 435/19

 

25 maja  2020

II K 444/19

II K 140/19

II Kp 87/20

II Kp 66/20

 II K 115/20

 

Kwartalnik naukowy Ministerstwa Sprawiedliwości „Nieruchomości@”

Czasopismo jest zbiorem merytorycznych stanowisk i poglądów naukowców oraz forum wymiany doświadczeń praktyków wykorzystujących swoją wiedzę w sferach wymiaru sprawiedliwości i działalności urzędów państwowych. Dzięki szerokiej dystrybucji kwartalnik „Nieruchomości@” dociera do wielu praktyków prawa.

Poniżej przedstawiamy link adresu https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/ , pod którym dostępny jest wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwartalnik naukowy „Nieruchomości@”.

Zarządzenie Prezesa A.001-11/20 w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19 - dot. przekazywania akt ze środkami odwoławczymi.

8 maja 2020 roku

  • I Co 69/20
  • I Co 70/20

Zarządzenie o odwołaniu rozpraw do 15.05.2020 r.

I Wydział Cywilny – wykaz spraw zdjętych z wokandy

4 maja 2020 roku

  • I C 103/20