Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) mieści się w budynku Sądu przy pl. Wolności 14 – na parterze, przy wejściu od strony aresztu (dawny Wydział Cywilny).

Zadaniem BOI jest profesjonalna obsługa stron postępowań sądowych, pełnomocników (obrońców), prokuratorów oraz pozostałych osób związanych z prowadzonymi postępowaniami z zachowaniem reguły jak najkrótszego czasu oczekiwania interesanta. Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

    tel. (15) 841-20-48

Do zadań Biura Obsługi Interesantów w szczególności należy:

  1. udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych
    z systemu informatycznego SAWA;
  2. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w Biurze nie jest możliwe;
  3. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  4. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
  5. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  6. udzielanie instrukcyjnych informacji o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;
  7. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;
  8. wydawanie ulotek i informatorów.
Attachments:
Download this file (wniosek BOI.pdf)Druki do pobrania[ ]258 kB81 Downloads2019-06-03 10:412019-06-03 10:41
Download this file (zarz. i reg. BOI.pdf)Zarządzenie i regulamin[ ]1751 kB46 Downloads2019-06-03 10:402019-06-03 10:40
Rejestr zmian