II Wydział Karny

II Wydział Karny

Przewodniczący wydziału: SSR Grażyna Pizoń

Bożena Lubera – Kierownik II Wydziału Karnego
tel. 15 8412048 wew. 210, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów

W II Wydziale Karnym rozpatrywane są sprawy z zakresu prawa karnego o:

 • przestępstwa (za wyjątkiem spraw o zbrodnie określone w kodeksie karnym lub ustawach szczególnych oraz sprawy o występki przekazane do właściwości sądu okręgowego)- rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym, uproszczonym, przyśpieszonym,
  w sprawach z oskarżenia prywatnego;
 • wykroczenia rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym, przyśpieszonym, mandatowym;
 • przestępstwa skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, uproszczonym,, nakazowym,
 • wykroczenia skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, uproszczonym,  mandatowym, nakazowym.

Przedmiotem orzekania II Wydziału Karnego jest również wykonanie orzeczeń zapadłych w postępowaniu karnym, w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w zakresie windykacji należności sądowych w postępowaniu karnym i cywilnym, w szczególności wniosków o:

 • zatarcie skazania;
 • zamianę kary orzeczonej na jej formę zastępczą;
 • odroczenie wykonania kary;
 • zarządzenie wykonania kary;
 • rozłożenie grzywny na raty oraz jej umorzenie lub odroczenie ściągnięcia;
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary;
 • zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności, środka karnego;
 • zwolnienie dozoru kuratora i oddanie pod dozór kuratora.

Nadto II Wydział Karny zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o :

 • wydanie wyroku łącznego;
 • ułaskawienie;
 • wykonywanie czynności w drodze pomocy prawnej;
 • ustanowienie obrońcy, pełnomocnika z urzędu;
 • zatrzymanie prawa jazdy.

i spraw z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym, w tym między innymi:

 • zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania w toku śledztwa;
 • zażaleń na zatrzymanie osoby;
 • zażaleń na odmowę wszczęcia śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego;
 • wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji;
 • nadania klauzuli wykonalności na postanowieniu prokuratura o zabezpieczeniu majątkowym

oraz innymi sprawami przekazanymi do właściwości miejscowej i rzeczowej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Nisku.

Rejestr zmian