Ze względu na migrację kont poczty E-mail, mogą wystąpić przejściowe problemy z pocztą elektroniczną Sądu Rejonowego w Nisku. Przepraszamy za utrudnienia.

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z OPRACOWANIEM ZALECEŃ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO. Zalecenia dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem.

ZESTAWIENIE ZMIAN W USTAWIE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2.

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (AKTUALNY NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2020 R.). Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

Zarządzenie nr A.003 – 7/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu oraz stron postępowań sądowych  i interesantów przebywających na terenie budynku Sądu w związku  z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19

Zarządzenie nr A.001-13/20

Zarządzenie o odwołaniu rozpraw wyznaczonych od 18 maja 2020 do 29 maja 2020 roku.

I Ns 258/19

WYKAZ SPRAW ODWOŁANYCH – MAJ 2020 – WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

 

W miesiącu maju    2020 r  w II Wydziale Karnym zdjęto  sprawy z wokand  wyznaczone na dzień

18 maja  2020  sprawy   o sygn.

 II K 430/19

II K 442/19

II Ko 261/20

 

19 maja  2020

II K 46/20

II Kp 46/20

II Ko 143/20

II K 37/20

 

20 maja  2020  

II K 48/20

II Ko 159/20

II K 294/19

II Ko 126/20

II Kp 21/20

II K 7/20

 

22 maja  2020

II K 435/19

 

25 maja  2020

II K 444/19

II K 140/19

II Kp 87/20

II Kp 66/20

 II K 115/20

 

Kwartalnik naukowy Ministerstwa Sprawiedliwości „Nieruchomości@”

Czasopismo jest zbiorem merytorycznych stanowisk i poglądów naukowców oraz forum wymiany doświadczeń praktyków wykorzystujących swoją wiedzę w sferach wymiaru sprawiedliwości i działalności urzędów państwowych. Dzięki szerokiej dystrybucji kwartalnik „Nieruchomości@” dociera do wielu praktyków prawa.

Poniżej przedstawiamy link adresu https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/ , pod którym dostępny jest wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwartalnik naukowy „Nieruchomości@”.