Uprzejmie informujemy, że w budynku Sądu Rejonowego w Nisku zainstalowany został samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat, który umożliwia zakup eZnaków za pomocą którego można m. in. opłacić wniosek o wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego oraz dokonywanie płatności z tytułu dochodów budżetowych a także sum na zlecenie w postępowaniach sądowych tj. zaliczek na opinie biegłych, czynności kuratora, wpis do Rejestru Spadkowego i itp. na rzecz Sądu Rejonowego w Nisku w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem kart płatniczych. Terminal zainstalowany został w korytarzu obok okienka kasowego. Urządzenie obsługuje karty Visa, MasterCard, Maestro. Wpłatomat wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego karta wsuwana jest tylko częściowo (nie ma możliwości zablokowania karty w urządzeniu).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr A.003-4/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia czasu pracy dla Sądu Rejonowego w Nisku w 2021 roku:

  • Dzień 4 czerwca 2021 roku (piątek) ustalono dniem wolnym od pracy, w zamian za święto 1 maja 2021 roku (sobota) przypadające w innym dniu niż niedziela,
  • Dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek) ustalono dniem wolnym od pracy, w zamian za święto 25 grudnia 2021 roku (sobota) przypadające w innym dniu niż niedziela.

Zarządzenie Prezesa SR w Nisku i Dyrektora SO w Tarnobrzegu A.003-5/21 o odwołaniu rozpraw w I Wydziale Cywilnym i pracy IV Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Informujemy, że w dniach od 22 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W trakcie trwania „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawiciel różnych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w w/w podmiotach. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie 

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy 

zostanie zamieszczona lista instytucji, w których będzie można uzyskać niezbędne informacje oraz pomoc materialną i niematerialną.

Ponadto, poniżej przedstawiamy listę organizacji świadczących pomoc finansową ze środków Funduszu Sprawiedliwości. 

W czasie trwania niniejszego Tygodnia w Sądzie Rejonowym w Nisku osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji podczas dyżurów pełnionych przez asystentów sędziów i kuratorów zawodowych w dniach 22 lutego – 26 lutego 2021 r. w godzinach od 10:00 do godz. 12:00.

Harmonogram dyżurów w Sądzie Rejonowym w Nisku w ramach ogólnopolskiej akcji Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, że na mocy umowy  ne.DSF-II.7211.884.2018 z dnia 11 kwietnia 2019 roku zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej,

Uprzejmie informujemy, że Kasa tut. Sądu w dniu 31.12.2020 r. (czwartek) NIECZYNNA (koniec roku).

Sąd Rejonowy w Nisku – II Wydział Karny informuje, iż zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 03.11.2020 r. odwołane zostały posiedzenia i rozprawy wyznaczone na dzień:

Ze względu na migrację kont poczty E-mail, mogą wystąpić przejściowe problemy z pocztą elektroniczną Sądu Rejonowego w Nisku. Przepraszamy za utrudnienia.

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z OPRACOWANIEM ZALECEŃ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO. Zalecenia dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem.