Godziny otwarcia kasy sądowej w dniu 12.03.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12. 03 . 2018 r.  kasa tut.Sądu będzie czynna do godz. 12:00. Wpłaty należy wpłacać w banku lub na poczcie (z tytułu dochodów budżetowych/opłaty, grzywny, opłaty wieczystoksięgowe na konto 04 1010 1528 0001 4322 3100 0000, z tytułu zaliczek na biegłych i opłaty za wpis do rejestru spadkowego należy wpłacać na konto 24 1130 1105 0005 2158 2920 0004).

Rejestr zmian