Lista odwołanych spraw karnych za kwiecień 2020 rok

W miesiącu kwietniu   2020 r w II Wydziale Karnym zdjęto  sprawy z wokand  wyznaczone na dzień:

15 kwietnia 2020 r.

II K 23/20

 

16 kwietnia 2020 r.

 II K 436/19

 

17 kwietnia 2020r.

II W 25/20

II Ko 259/20

II Ko 273/20

II W 53/20

II W 22/20

II W 46/20

II Kp 55/20

 

20 kwietnia 2020

II K 70/20

II K 392/19

II K 50/20

II Kp 35/20

II Kp 36/20

II Kp 37/20

 II Kp 39/20

 

21 kwietnia 2020   

II K  387/19

II K 9/20 

 

22 kwietnia 2020

II K 58/20

II K 59/20

II K 57/20

II Kp 175/19

II Kp159/19

II Kp 69/20

 

23 kwietnia 2020

 II K 73/20

II W 64/20

II Ko 260/20

 

 24 kwietnia 2020

II K 262/19

II K 230/19

IIK 78/19

II Ko 234/20

 

27 kwietnia 2020

II K 41/20

II W 513/19

II K 15/20

II Kp 58/20

  

 

28  kwietnia 2020

 II K 308/19

II K 30/20

II Kp 161/19

II Ko 1382/19

 

29  kwietnia 2020

II W 71/20

II Ko 166/20

II Ko 185/20

II Ko 186/20

II Ko 187/20

II Ko 188/20

II Ko 190/20

II Ko 192/20

II Ko 194/20

II Ko 196/20

II Ko 225/20

II Ko 226/20

II Ko 156/20

Rejestr zmian