Ogłoszenie Sygn. akt I Ns.349/15 Dnia 16.07.2015 r.

Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Marty Łazanowskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku uczestniczki Władysławy Nowak, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku Wójta Gminy Jarocin z udziałem Władysławy Nowak o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego Sygn. akt I Ns. 349/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian