Ogłoszenie Sygn. akt I C. 86/15 Dnia 17.07.2015 r.

Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Marty Łazanowskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku pozwanej Michała Owanka (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu przeciwko Michałowi Owankowi o zapłatę kwoty 7.678,55 złotych

 

 Sygn. akt I C.86/15

 Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian