Ogłoszenie Sygn. akt I Co. 130/15 Dnia 16.07.2015 r.

Na mocy art. 144 k.p.c :

  1. ustanowiono kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 1335/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Zygmunta Pechta w osobie adwokata Romana Małka,
  2. ustanowiono kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 1336/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Zygmunta Pechta w osobie adwokata Romana Małka,ustanowiono kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 1334/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Zygmunta Pechta w osobie adwokata Romana Małka,
  3. ustanowiono kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 1333/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Zygmunta Pechta w osobie adwokata Romana Małka, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku wierzyciela Gminy Nisko-Zarząd Budynków Mieszkalnych z udziałem dłużnika Zygmunta Pechta o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego

 Sygn. akt I Co. 130/15

 Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

Rejestr zmian