Ogłoszenie sygn. akt I Ns. 215/15 z dnia 16.07.2015 r.

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Ulanowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2104, dla której nie ma założonej księgi wieczystej o wartości 250 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.          

 Przewodnicząca:
Dorota Korman-Włodarska

 

 

 

 

Rejestr zmian