Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku

Przedstawiam dwie uchwały Krajowej Rady Sądowniczej podjęte w związku z wypowiedziami osób pełniących funkcje publiczne, dotyczącymi tymczasowego orzeczenia Sądu Rejonowego w Nisku o umieszczeniu małoletnich dzieci w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym i rodzinie zastępczej. Ponadto informuję, iż Pan Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski w nagraniu z dnia 22.08.2015 r. emitowanym w Radio Maryja „Rozmowy niedokończone” podał nieprawdziwe informacje, iż w okresie 2010-2015 Sąd Rejonowy w Nisku w 173 sprawach odebrał rodzicom 358 dzieci, gdy w okresie 2010-2015 w Sądzie Rejonowym w Nisku toczyło się 49 postępowań sądowych, które zakończyły się umieszczeniem 52 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej i 35 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Z poważaniem:
Prezes Sądu Rejonowego w Nisku
Anna Lipiarz

Attachments:
Download this file (Scan1240.pdf)Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku[ ]2132 kB2015-10-02 11:452015-10-02 11:45
Rejestr zmian