Ogłoszenie sygn. akt 810/15

Sygn. akt I Ns. 810/15 Nisko, dnia 16 listopada 2015

Przed Sądem Rejonowym w Nisku - I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Franciszka Hawryło z udziałem Krystyny Piecuch, Anny Hawryło, Józefa Hawryło, Zofii Wasąg o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Zarzeczu , stanowiącą działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2167 o powierzchni 0,19 ha dla której stan prawny nie jest uregulowany i dla której nie ma założonej ksiegi wieczystej ani zbioru dokumentów, a dawne księgi gruntowe zaginęły i nie zostały odtworzone. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia na sądowej tablicy ogłoszeń, zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali własność . Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian