Ogłoszenie I Ns. 784/15

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Hucie Nowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 1645, 1646 w drodze uwłaszczenia, dla których nie ma założonej księgi wieczystej o łącznej wartości 4.500 złotych o sygn. I Ns. 784/15. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione.

Rejestr zmian