Ogłoszenie Sygn. akt I C. 439/15

Dnia 17 grudnia 2015r. Sygn. akt I C. 439/15 OGŁOSZENIE Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Sławomira Gąsiora w osobie adwokata Macieja Miłosza (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego w Nisku działającego na rzecz Piotra Wrony przeciwko Sławomirowi Gąsiorowi o zapłatę kwoty 200 złotych na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom Osieroconym, Bezdomnym i Niepełnosprawnym im. Ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem na podstawie art. 144 § Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc Sygn. akt I C. 439/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian