Ogłoszenie Sygn. akt I C. 401/15

OGŁOSZENIE Dnia 17 listopada 2015r Sygn. akt I C. 401/15. Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Dagmary Kuli w osobie adwokata Sławomira Solarza, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z powództwa Dariusza Gergonta przeciwko Dagmarze Kuli o zapłatę kwoty 3.628,74 złotych na podstawie art. 144 § Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc Sygn. akt I C. 401/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian