Ogłoszenie Sygn. akt I Co.397/15

OGŁOSZENIE Dnia 24 listopada 2015r Sygn. akt I Co.397/15. Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Waldemara Zawoła w osobie adwokata Sławomira Solarza, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku Gminy Nisko-Zarząd Budynków Mieszkalnych z udziałem Waldemara Zawoła o nakazanie zniszczenia ruchomości dłużnika na podstawie art. 144 § Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc Sygn. akt I Co. 397/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian