Ogłoszenie sygn. akt I Ns. 801/15

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Krzeszowie Dolnym gmina Krzeszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1073, 1411 w drodze zasiedzenia, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 5.000 złotych sygn. akt I Ns. 801/15. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione.

Rejestr zmian