Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2015, sygn. akt I Ns. 682/15

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Wiktora Latawca, Szczepana Jańca, Władysława Jańca w osobie adwokata Sławomira Solarza (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r., w Nisku sprawy z wniosku Heleny Woś z udziałem Stefana Jańca, Stanisławy Bezdeń, Heleny Janiec, Małgorzaty Janiec, Marii Baj, Wiktora Latawca, Szczepana Jańca, Władysława Jańca o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Jańcu na podstawie art. 144 § Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc Sygn. akt I Ns. 682/15.

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

Rejestr zmian