Ogłoszenie sygn. akt I Ns. 213/15 dnia 16.07.2015 r.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawo o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Sierakowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 439/2, dla której nie ma założonej księgi wieczystej o wartości 500 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.  Przewodnicząca:Dorota Korman-Włodarska

 

Rejestr zmian