INFORMACJA

Sądu Rejonowego w Nisku Wydział IV Ksiąg Wieczystych

Informujemy, że w związku z planowanymi w dniu 22.10.2019 r. pracami dot. wdrożenia wirtualizacji serwerów Wydziałów Ksiąg Wieczystych od ok. godz. 12 nie będzie możliwe rejestrowanie wniosków wieczystoksięgowych oraz drukowanie odpisów ksiąg wieczystych. Istnieje prawdopodobieństwo, że zakłócenia w pracy Wydziału wystąpią również w dniu 23.10.2019 r.

 

W związku z dokonywaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości aktualizacją Zintegrowanego System Rachunkowości i Kadr, uprzejmie informujemy, że w dniach 16-17 września 2019 r. (poniedziałek, wtorek) nie będzie prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nisku sprzedaż e-znaków, a tym samym Kasa Sądów nie będzie przyjmować w tych dniach wpłat na rzecz jednostek. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

Informujemy, że na mocy Umowy z dnia 11 kwietnia 2019 roku zawartej pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej, której przedmiotem jest realizacja zadań w zakresie udostępniania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, od dnia 01-05-2019 rozpoczyna działalność Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli.

  • Siedziba Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli: ul. Ofiar Katynia Ba, 37 - 450 Stalowa Wola, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu: Aleja Niepodległości 9, 39- 400 Tarnobrzeg.
  • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nisku: ul. Mickiewicza 4, 37 - 400 Nisko.
  • Godziny dyżuru osobistego osoby pierwszego kontaktu w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowej Dębie: dyżur realizowany jest w godzinach 14:30 - 18:30

 

 

Zarządzenie w sprawie ustalenia czasu pracy na rok 2019 dla Sądu Rejonowego w Nisku.

Sąd Rejonowy w Nisku włącza się w tegoroczną akcję „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” poprzez zorganizowanie dyżurów, podczas których bezpłatnych porad prawnych udzielać będą asystenci sędziów i referendarz oraz kuratorzy zawodowi. Dyżury będą pełnione w dniach od 18 lutego do 22 lutego 2019r. Harmonogram w załączniku.

Informujemy, że w dniu 31.12.2018 roku czas pracy Biura Obsługi Klienta Sądu Rejonowego w Nisku czynne będzie w godzinach od 8:00 do 16:00.

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2018 kasa Sądu Rejonowego w Nisku będzie nieczynna.

Wykaz adresów instytucji oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność związaną ze świadczeniem pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w obszarze funkcjonowania Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia. Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2018”. przekazanego nam przez Ministerstwo Sprawiedliwości, mając na względzie dotarcie do jak największej liczby osób pokrzywdzonych przestępstwem zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji o naszych Ośrodkach dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Państwa siedzibie oraz na stronie internetowej.