OBWIESZCZENIE DZKW/TB1N/5649/21

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Anna Krzyżanowska, Maria Pańczyszyn i Danuta Krupik  złożyły wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 417/2 o pow. 0,1309 ha, położonej w Przędzelu, gmina Rudnik nad Sanem. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisują sobie Anna Krzyżanowska, Maria Pańczyszyn i Danuta Krupik. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.

St. ref. sąd. Szczepan Wójcik

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-07-08 13:07
Wytworzył:
Szczepan Wójcik
Publikacja w dniu: 2021-07-08 13:42
Opublikował:
Szczepan Wójcik
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 28