Monitoring - klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna dla zbioru
„System monitoringu wizyjnego Sądu Rejonowego w Nisku”

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Nisku jest: Prezes Sądu Rejonowego w Nisku z siedzibą:  plac Wolności 14, 37-400 Nisko.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Sądzie Rejonowym  w Nisku jest:Kornelia Lelakowska kontakt e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 158412048 wew. 214.
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust.1 lit. C RODO (na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
  i mienia oraz art.222  Kodeksu Pracy),
 4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 5. Monitoringiem wizyjnym  w Sądzie objęto ciągi komunikacyjne, Czytelnię Akt, najbliższy obszar wokół budynku.
 6. 6. Udostępnienie danych z systemu monitoringu wizyjnego następuje wyłącznie za zgodą Prezesa Sądu na pisemny wniosek:
 7. a) policji, prokuratury, sądu lub innego uprawnionego organu w zakresie realizowanego zadania ustawowego;
 8. b) osoby fizycznej, jeżeli doszło do czynu zagrażającego jej zdrowiu lub mieniu, tylko w zakresie zabezpieczenia nagrania.
 9. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 10. 8.  Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
 11. 9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Nisku Anna Lipiarz

 

Rejestr zmian