Oferty pracy

Wynik konkursu - w załączniku.

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Nisku.

Sygnatura konkursu: A.111-1/18 Nisko, dnia 03 października 2018 r.

 Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Nisku A.111-1/18 – w porządku alfabetycznym:

  1. DOMAŃSKA – GAWEŁ MAGDALENA
  2. MAZUREK MATEUSZ
  3. PTAK KAROLINA
  4. RZĄSA AGNIESZKA
  5. ZIOBRO EDYTA ANNA

Termin i miejsce przeprowadzenia II etapu konkursu: 19 października 2018 roku (piątek), godzina 10.00, sala konferencyjna Sądu Rejonowego w Nisku.

Kandydaci zobowiązani są do zgłoszenia się w sądzie w ww. terminie z dokumentem tożsamości, z odpowiednim wyprzedzeniem (10 minut), tak, aby można było konkurs zacząć punktualnie.

Niestawienie się kandydata jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na stanowisko asystenta sędziego.

Przewodniczący Komisji

SSR Dorota Korman - Włodarska

Prezes Sądu Rejonowego w Nisku na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018 poz. 23 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Nisku.