I Ns. 274/17 - ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 274/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.217 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman - Włodarska

Rejestr zmian