I Ns. 275/17 - ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 275/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 266,66 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman - Włodarska

Rejestr zmian