ogłoszenie o ustanowieniu kuratora I Ns. 410/17

Dnia  3.04. 2018r  Sygn. akt I Ns. 410/17 O G Ł O S Z E N I E   na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli; Marianny Sobolewskiej, Franciszka Komsy, Marcina Komsy, Jana Komsy, w osobie adwokata Sławomira Solarza w sprawie z wniosku Jana Kobylarza z udziałem Marianny Sobolewskiej, Franciszka Komsy, Marcina Komsy, Jana Komsy o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego .Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia :D. Korman - Włodarska.

Rejestr zmian