I Ns. 410/17 - ogłoszenie o toczącym się postępowaniu

 „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 410/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1,05 złotych z tytułu prawa zastawu wpisanego w komentarzu do migracji w dziale IV księgi wieczystej numer TB1N00022768/7 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Nisku.”.  Sędzia: Dorota Korman - Włodarska

Rejestr zmian