ogłoszenie Ns.226/17

Dnia  17.05. 2018r Sygn. akt I Ns.226/17 O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Ryszarda Młynarskiego w osobie adwokata Sławomira Solarza,  w sprawie z wniosku Waldemara Sobiny z udziałem Małgorzaty Kuś, Ireny Kosuckiej, Agaty Prusak, Mieczysławy Dziedzic, Zofii Krawiec, Małgorzaty Koń, Roberta Chmielowca, Marii Kujawy, Danuty Dawid, Henryka Sobiny, Mirosława Chmielowca, Edwarda Młynarskiego, Grażyny Partyki, Ryszarda Młynarskiego, Teresy Młynarskiej  o stwierdzenie nabycia spadku po Karolinie Sobinie, po Mieczysławie Sobinie  Wniosek i inne pisma, wymagające

dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia SSR Dorota Korman - Włodarska

Rejestr zmian