Ogłoszenie I Ns. 410/17

sygn. akt I Ns. 410/17 dnia  20.06.2018r. Ogłoszenie
I. zezwolić dłużnikowi rzeczowemu Janowi Kobylarzowi   na złożenie do depozytu sądowego łącznej kwoty 1,05 złotych z tytułu prawa zastawu wpisanego w komentarzu do migracji w dziale IV księgi wieczystej numer TB1N00022768/7 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Nisku,
II. wydać przedmiot depozytu Mariannie Sobolewskiej -0,15 złotych; Franciszce Komsa-0,15 złotych; Janowi Komsa- 0,20 złotych; Marcinowi Komsa-0,55 złotych.
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-       Przewodnicząca:         Dorota Korman-Włodarska

Rejestr zmian