ogłoszenie I Ns. 171/18

                             
Nisko, dnia 22.06.2018 r. Sygn. akt  I Ns. 171/18  Ogłoszenie Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie  z wniosku Joanny Rumińskiej z udziałem Małgorzaty Zapiec, Haliny Bienieckiej o sporządzenie spisu inwentarza po Walerym Bienieckim I. ogłasza, że w dniu  22 czerwca 2018 r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza,  po Walerym Bienieckim (pesel 42080303613) synu Juliana i Wiery z domu Orzechowskiej,  zmarłemu 25.12.2017 r., w Nisku, ostatnio zamieszkałemu pod adresem Jarocin 62 . II. poucza, że spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu,

wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie inwentarza.-   Sędzia:  Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

Rejestr zmian