Ogłoszenie Sygn. akt III.Nsm.110/18

Na mocy art. 144 k.p.c.  ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Sroki – pracownika Sądu Rejonowego w Nisku – do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich uczestnika Michama Mokhtari, ur. 16.06.1975 r. w Casablance - Maroko (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) ostatnio zamieszkałego via Tenente Bonura 14, Partinico 90 047, Włochy w sprawie z urzędu z uczestnictwem Agaty Kudyby, Przemysława Kudyby, Szczepana Winicjusza Szesera i Hichama Mokhtariego o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec małoletnich dzieci Sygn. akt III.Nsm.110/18. Zarządzenia i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian