I Ns. 284/18 - ogłoszenie

sygn. akt I Ns. 284/18  dnia 17.08.2018r.  Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 523 złotych (pięćset dwadzieścia trzy złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 3090/2, położony w Jeżowem,
II. wydać przedmiot depozytu osobom które wykażą prawo własności działki położnej w Jeżowem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3090 (przed podziałem) na dzień 23.11.2018 r.    Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-    Przewodnicząca:        Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

Rejestr zmian