I Ns. 28/17


Dnia  22.11. 2018r Sygn. akt I Ns.28/17  O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić  kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Jacka Miękiny i Piotra Miękiny  w osobie adw. Anny Bożek,  w sprawie z wniosku Stanisławy Trybowskiej z udziałem Jerzego Trybowskiego, Bolesława Trybowskiego, Elżbiety Trybowskiej, Barbary Wdowiak, Jana Trybowskiego, Anny Krokos, Zofii Bednarz, Jacka Miękiny, Haliny Wójcik, Aleksandry Rydzik, Piotra Miękiny, Adama Miękiny  o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2050, położonej w Rudniku nad Sanem, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku

prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00001488/7, w drodze zasiedzenia.

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

 

Rejestr zmian