Ogłoszenie I Ns. 139/18

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa Ns. 139/18 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 438, 440, 444/2, 444/5, 529, 616, położonej w Hucie Podgórnej gmina Harasiuki, dla której w Sądzie Rejonowym w  Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00076688/5, w 3 częściach, w miejsce Józefa Paca - w drodze zasiedzenia, o łącznej wartości 2.200 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia:


Dorota Korman-Włodarska

 

Rejestr zmian