Ogłoszenie I Ns. 91/17

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 91/17  o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Hucie Podgórnej, gmina Harasiuki, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 189/1 i 189/2, dla której  w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00086168/7, graniczącej z nieruchomościami oznaczonymi numerami ewidencyjnymi 879 i 880 - w drodze zasiedzenia, o łącznej wartości 5.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie

udowodnione”.  Sędzia SSR Dorota Korman- Włodarska

 

Rejestr zmian