Ogłoszenie I Ns. 253/15


Dnia  5.12. 2018r  Sygn. akt I Ns.  253/15 O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Wiesława Tokarza w osobie Adama Tokarza,  w sprawie  z wniosku Grzegorza Wołoszyna  z udziałem Tomasza Wdowiaka  o stwierdzenie nabycia prawa własności części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1263, położonej w Kamionce gmina Krzeszów, w drodze zasiedzenia  Sygn. akt I Ns. 253/15Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian