Ogłoszenie Ns. 67/17

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 67/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 1954, 3350/2, położonej w Nisku, dla której nie ma założonej księgi wieczystej - w drodze uwłaszczenia, o łącznej wartości 28.000 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.  Sędzia:Dorota Korman-Włodarska

 

 

Rejestr zmian