I Ns. 303/18


Dnia  23.01.  2019r  Sygn. akt I Ns.  303/18  O G Ł O S Z E N I E   w sprawie  z wniosku Gminy Jeżowe  z udziałem spadkobierców Genowefy Rychlak  o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego  ustanawia kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Genowefy Rychlak, w osobie adwokata Bartłomieja Dudy;  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia :  Dorota Korman-Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian