I Ns. 28/17

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa  I Ns.28/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2050, położonej w Rudniku nad Sanem, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00001488/7, w 5/20 częściach, w miejsce Karola Trybowskiego i w miejsce Jana Trybowskiego- w drodze zasiedzenia, o łącznej wartości 30.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.; Sędzia: Dorota Korman-

Włodarska

 

 

 

Rejestr zmian