I Ns.440/18


Dnia  23.01.  2019r  Sygn. akt I Ns.  440/18  O G Ł O S Z E N I E   w sprawie  z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców Katarzyny Sagan, Władysławy Drelich o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanawia kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Katarzyny Sagan, Władysławy Drelich, w osobie adwokata Sławomira Solarza; Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia :  Dorota Korman-Włodarska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian